Yorum: Çin mucizesi küresel yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlıyor

2020-10-06 19:16:25

Yorum: Çin mucizesi küresel yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlıyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, özellikle reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından sonra, Çin'in hızlı ekonomik gelişimi 850 milyon insanı yoksulluktan kurtararak, insanlık tarihindeki en büyük ölçekli, en uzun süreli ve en büyük nüfusa yarar sağlayan yoksulluğu azaltma mucizesini yarattı.

Bu yıl Çin, yoksulluğu azaltma hedefini tamamlayacak. En büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin'in yarattığı "yoksulluğu azaltma mucizesi", küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik büyük bir katkıdır.

Salgın şartlarında bile, Çin'in yoksulluğu azaltma hedefine ulaşmadaki kararlılığı ve özgüveni sarsılmadı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu yılın Nisan ayında, yoksulluğun azaltılması temasına odaklanan Shaanxi ziyaretini gerçekleştirerek yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla sektör geliştirme, istihdam sağlama, sağlık projeleri yürütme ve eğitim desteğini sağlamanın yönünü belirledi. Bu, Çin'in yoksulluğu azaltma görevini zamanında tamamlayacağına dair net bir sinyal gönderdi.

Gerçekler, COVID-19 salgınının sınaması karşısında, Çin tarafından alınan bir dizi önlemin etkili olduğunu kanıtladı.

Çin, kendi yoksulluğunun azaltılmasını teşvik ederken sorumlu bir ülke olarak personel değişimi, işbirliğine dayalı araştırma ve teknik yardım yoluyla diğer ülkelerin yoksulluktan kurtulmalarına da aktif olarak yardım etti.

Bu yıl boyunca, çeşitli ülkelerdeki yoksulluğu azaltma çabaları salgından etkilendiğinde, Çin uluslararası vesilelerle gelişmekte olan ülkeler adına aktif bir şekilde sesini duyurarak "kalkınma önceliği", Güney-Güney işbirliğinin güçlendirilmesi ve G20 "borç erteleme girişimi"nin uygulanması çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 75. yıl dönümünü anmak için düzenlenen zirvede, küresel krizin üstesinden gelme yolunu bulmak amacıyla kalkınma sorununda küresel makro çerçevenin ön planına çıkarılması çağrısında bulundu.

Dünyanın gelişimi kasvetli bir anla karşılaştığında, Çin kendi kalkınma ve uluslararası işbirliğine derin katılım yoluyla, küresel yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunarak dünyanın gelişme yönünü aydınlatacak. Çin, kendi kalkınma meyvelerinin herkese yarar sağlaması için çaba harcamaya devam edecek.

系统管理员