Yorum: Amerikalı siyasetçilerin uydurduğu bir başka yalan daha iflas etti!

2020-09-18 11:38:31

Yorum: Amerikalı siyasetçilerin uydurduğu bir başka yalan daha iflas etti!

Çin hükümeti tarafından dün yayınlanan "Xinjiang'daki İstihdam ve Çalışma Hakları" adlı beyaz kitapta detaylı rakamlar ve örneklerle Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çalışanların çalışma isteğine saygı gösteren, çalışanların temel haklarını yasalara göre güvence altına alan, uluslararası emek ve insan hakları standartlarına aktif bir şekilde uyum sağlayan politikalar uygulandığı açıklandı.

Beyaz kitaba göre, Xinjiang'da istihdam politikaları, bölge halkının güzel bir yaşam yaratma ve çalışma hakkının azami derecede korunmasına yardım sağladı.

Son zamanlarda, bazı Amerikalı siyasetciler ideolojik önyargılar ve seçim baskısı nedeniyle Xinjiang'da sözde "zorunlu çalıştırma" yalanını uyduruyor.

Xinjiang'daki çalışma ve istihdam durumunu "halkın gönlüne saygı gösterme" ve "halkın haklarının korunması" dahil iki anahtar sözcük çereçevesinde ayrıntılı olarak açıklayan beyaz kitap, ABD'nin söyleminin tamamen uydurma olduğunu ve gerçekleri ciddi şekilde ihlal ettiğini güçlü bir şekilde kanıtladı.

Xinjiang'daki yoksul bölgelerde istihdam yardımı politikalarına da değinilen beyaz kitapta Çin hükümetinin en temel ilkelerinden birinin, halkın iradesine saygı duymak ve her türlü zorla çalıştırmayı kararlı bir şekilde önlemek ve ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekildi.

Beyaz kitaba göre, Çin hükümeti istihdam çalışmalarını ele alırken ilgili incelemeler yapılması ve bireysel ihtiyaçların karşılanmasına önem vererek düzenli iş akışını etkin bir şekilde teşvik ediyor, dolayısıyla istihdamın istikrarını ve halkın bu konudaki memnuniyet duygusunu artırıyor.

İstihdam halkın yaşamındaki en temel konudur. Bölgede ortaya koyulan bir dizi istihdam politikası sayesinde, halkın yaşam standartları giderek iyileşiyor, mutluluk ve kazanç duygusu artıyor.

Ancak bazı Amerikalı siyasetçiler, Xinjiang'ın insan haklarını koruma konusundaki muazzam çabalarını görmezden gelerek çifte standart benimsemektedir, hatta Çin hükümetinin halkın refahı için gösterdiği çabaları kötü bir şey olarak niteleyerek asılsız söylemlerde bulunmaktadır.

Onlar bir taraftan Xinjiang'daki insan hakları meselelerini "önemsediklerini" iddia ederken, diğer taraftan Xinjiang işletmelerine yaptırımlar uygulayarak pamuk ekimine ve yedek parça imalatına bağlı olan Xinjiang halkının iş fırsatlarını kaybetmesine yol açıyorlar. Bu çelişkili davranış, Xinjiang'da insan haklarını hiçe sayanın, Amerikalı siyasetçiler olduğunu gösteriyor.

系统管理员