Yorum: Yeni ekonomik düzen "Çin'i ayrıştırma" teorisine güçlü bir karşılık

2020-08-03 20:46:38

Yorum: Yeni ekonomik düzen "Çin'i ayrıştırma" teorisine güçlü bir karşılık

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce yapılan bir anketin sonuçlarına göre, yabancı işletmelerin yüzde 99,1'i Çin'deki ticaret ve yatırım faaliyetlerini sürdürmeyi düşünüyor. Çin'deki yabancı şirketlerin bu kararı, Çin'in ekonomik olarak dayanıklılığı, potansiyeli ve gelişme alanlarını sürekli genişletmesini müteakip dünyanın güvenini kazanmasından kaynaklanıyor.

Kısa süre önce yapılan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, Çin'in karşılaştığı birçok sorunun orta ve uzun vadeli olduğuna, söz konusu sorunlara mutlaka uzun vadeli bir bakış açısıyla bakılması ve iç ekonomik döngünün, Çin'in gelişmesini sağlayan ana faktör haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Toplantıda, iç ve dış döngünün birbirini ilerlettiği yeni gelişme düzeninin önemine işaret edildi.

Bu nedenle Çin ekonomisinde "iki yönlü döngü" kavramı gündem konusu haline geldi. Mevzubahis kavram, Çin ekonomisinin gelişmesine stratejik yön verirken, Çin'in gelişme alanlarını genişletmesine de yardımcı olacak.

İç döngünün ana faktör haline getirilmesi, gelişmenin temel ayağının yurt içinde olacağı, bu doğrultuda iç tüketimin sürekli artırılacağı ve Çinlilerin kendi işlerini iyi yapacağı anlamına geliyor. Ancak bu, Çin'in dışa kapalı olacağına işaret etmemekle beraber iç tüketimin potansiyeli kullanılarak yurt içi ve yurt dışı piyasalar arasındaki bağlantının güçlendirileceği ve hem yerel hem de yabancı piyasa kaynaklarından faydalanılacağı manasını taşıyor.

İç ve dış döngü arasındaki olumlu etkileşim, Çin ekonomisinin dışa açık ve kaliteli şekilde gelişmesine yardımcı olacağı gibi, küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarına katkı yapacak, böylece dünya ekonomisine daha fazla fırsat sağlanacak.

Küresel ekonomi Covid-19 salgınıyla sarsılmışken Çin ekonomisinin iç tüketim ve dış ticaret ile çift yönden gelişmesi dünyanın dikkatini çekiyor. Bu da bazı ABD'li siyasetçilerin "yabancı işletmelerin Çin'den çekildiği", "Çin'in ayrıştırıldığı" gibi asılsız iddialarını çürütüyor. Esasen Çin ekonomisi, durgunluk içindeki küresel ekonomiye ve yabancı işletmelere güven ve güç enjekte etmeye devam ediyor.

Bugünden itibaren Çin'in gelişmesi, fırsat ve sınamalarla dolu bir dönemde gerçekleşecek. Bir sonraki adımda Çin, salgının önlenmesi ve kontrol edilmesi çalışmaları ile sosyal kalkınmayı ilerleterek, yıllık büyüme hedefine ulaşmak ve küresel ekonominin canlanmasına katkıda bulunmak için gayret gösterecek.

系统管理员