Yorum: Çin hala küresel yatırımcıların gözdesi

2020-07-21 20:42:09

Yorum: Çin hala küresel yatırımcıların gözdesi

Volkswagen Grubu (Çin), Çinli ortaklarıyla birlikte bu yıl Çin'de 4 milyar avrodan fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Şirketin CEO'su Stephan Wollenstein kısa süre önce Çin Medya Grubu'na verdiği özel röportajda Çin pazarının daha fazla dışa açılmasının Volkswagen'e daha fazla fırsat sağlayacağını kaydetti. Wollenstein'le benzer görüşlere sahip olan çok uluslu şirketlerin sayısı az değil.

Son birkaç ay içinde Qualcomm, Exxon Mobil, Pepsi ve JP Morgan gibi yabancı işletmeler peş peşe Çin'deki girişimlerini hızlandırarak Çin piyasasını aktif bir şekilde geliştirmektedir.

COVID-19 salgınından dolayı, küresel sınır ötesi yatırımda durgunluk görünüyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) tahminine göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) 2020 ve 2021 arasında yüzde 30 ila yüzde 40 düşebilir.

Ancak bu yılın ikinci çeyreğinde, Çin'de fiilen kullanılan yabancı yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 oranında arttı. Bu da Çin'in uzun zamandır edindiği küresel yatırım hedefi konumunun zayıflamadığını ve COVID-19 salgınının etkisinin sadece geçici olduğunu gösteriyor.

Çin yavaş yavaş salgının etkisinden çıkıyor ve genel ekonomi istikrarlı bir şekilde toparlanıyor. İkinci çeyrekte ekonomik büyümede % 3,2 oranında güçlü bir toparlanma kaydedildi. Sanayi üretimi ve tüketimi gibi önemli ekonomik göstergeler iyileşmeye devam ediyor. Bu, nesnel olarak çeşitli kaynakları Çin pazarına çekiyor ve yabancı yatırımların Çin'e girme güvenini güçlendiriyor.

Sınır ötesi yatırımlar salgın gibi kısa vadeli faktörlerden etkilenebilir, ancak bu yatırımlar için yatırım destinasyonlarının piyasa ortamı ve uzun vadeli kalkınma geleceği daha önemlidir. Çin'in hala küresel yatırımlar için sıcak bir nokta olması, sağlam ekonomik temeli, sürekli iyileştirilmiş iş ortamı ve dışa açılma politikasından ayrılamaz.

Çin'in ekonomik temeli devasa pazar, verimli endüstriyel zincir ve eksiksiz altyapı ve yüksek teknoloji yeteneklerine dayanıyor. Bu, Çin'in yabancı sermaye çekmedeki "sert gücüdür".

"Sert gücünün" dışında Çin'in yabancı sermaye çekmedeki "yumuşak gücü" de artıyor. Çin hükümeti tarafından bugün yayımlanan ticari ortamın iyileştirilerek piyasa varlıklarına daha iyi hizmet edilmesiyle ilgili bir bildiride, yabancı sermayeli işletmeler üzerindeki kısıtlamaların azaltılacağına işaret edildi. Bu, Çin piyasasının çekiciliğini daha da artırıyor.

Kayda değer bir nokta şudur ki, 2020 yılı, Yabancı Yatırım Yasası'nın uygulandığı ilk yıl. Kearney Yönetim Danışmanlık A. Ş.'nin Çin bölgesi müdürü He Xiaoqing, Çin Medya Grubu'na verdiği demeçte, adı geçen yasanın yürürlüğe girmesiyle, yabancı yatırımla ilgili yeni hukuk sisteminin temelinin atıldığını belirtti. He, "Çin'de yabancı yatırımlara yönelik yönetimin gevşetilmesi, Çin'in dışa açılmasının daha kapsamlı ve daha yüksek seviyeye ulaştığına işaret ediyor. Bu yasa, yabancı yatırımlı şirketlerin güvenini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şu an, yeni koronavirüs salgını dünyada yayılıyor. Yılın ikinci yarısında Çin yabancı yatırımları çekmede yine ciddi baskılarla karşı karşıya kalacak, istikrarsız ve belirsiz unsurlar artmaya devam edecek. Buna karşı, Çin dıştan gelen risklere hazırlanıyor. Riskleri fırsatlara dönüştürmede özgüveni ve gücüne sahip olan Çin, dünyanın yatırım gözdesi konumunu korumaya ve kendi ekonomik kalkınma sonuçlarını dünyayla paylaşmaya devam edecektir.

系统管理员