Çin, akıllı şehirlere hazırlanıyor

2020-01-13 09:53:40

Çin, akıllı şehirlere hazırlanıyor

Nesnelerin interneti, yapay zeka, 5G, büyük veri ve bulut veri gibi yeni nesil teknolojiler Çin'in yeni kentsel alanlarını dönüştürüyor

Çok katlı binaların, arabaların, trafik ışıklarının, insanların ve diğer milyonlarca şeyin birbiriyle iletişim kurduğu şehirlerden oluşan bir dünyayı hayal edin. Bu ütopik bir hikaye değil. Hemen yanı başımızdaki gelecek. Bu alandaki uzmanlar, akıllı şehirlerin hayal edebileceğinizden çok daha yakın bir zamanda Çin'de gerçeklik kazanacağını söylüyor.

Çin, ülke çapında 5G, internet, nesnelerin interneti, yapay zeka ve bulut bilişim gibi yeni nesil bilgi teknolojileriyle çalışan akıllı şehirler geliştirmeye hazırlanıyor. Çünkü Çin'deki kentlerin, özellikle metropollerin gelişmesi ve kentsel nüfusun hızla artmasıyla birlikte söz konusu akıllı şehirler acil bir ihtiyaç haline geldi.

1949 yılında, insanların sadece yüzde 10,6'sı yani 57 milyon kişi Çin'deki 132 şehirde yaşıyordu. Ancak, 2018 yılı sonunda, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını teşkil eden 830 milyon insan toplam 672 şehirde ikamet etti. Bu rakamlar durdurak bilmeden büyümeye devam ediyor.

Çin Kentsel Araştırmalar Derneği'nin bir parçası olan Dijital Şehir Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Shan Feng, 2019 yılının Kasım ayında Beijing'de akıllı şehirler toplantısında yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu: "Nüfus büyüdükçe ve hızla şehirleştikçe, kentlerin taşıma kapasitesi nüfus patlaması baskısını sürdüremez. Hastalıklar, kaynak sıkıntısı, trafik sıkışıklığı ve kirlilik nedeniyle şehirlerde yeni sorunlar ortaya çıkabilir."

Shan'a göre, 2018'in sonunda 500'den fazla Çin şehri kendi yerel yönetim çalışma planlarında akıllı şehirler inşa etmeyi önerdi. Günümüzde Çin, akıllı şehir teknolojilerinin ve endüstriyel inovasyonun küresel olarak geliştirilmesinde de önemli bir güç haline geldi.

Pazar araştırması yapan MarketsandMarkets firmasına ait yeni bir raporda, Çin'deki akıllı şehir pazarının, yüzde 14,5'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla 2018'de 30,4 milyar dolardan 2023 yılına kadar 59,9 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Rapora göre, büyüme esas olarak nüfus artışı, hızlı kentleşme ihtiyacı ve hükümetin akıllı şehir projelerinin uygulanmasını ve geliştirilmesini hızlandıran yatırım ve politikalarından kaynaklanıyor. Şirket, 2023 yılına kadar, akıllı şehirler için küresel pazarın, 2018'deki 308 milyar dolardan yüzde 18,4'lük yıllık bileşik büyüme oranıyla 717,2 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Aslında, akıllı şehir çözümlerinin benimsenme oranı Çin'de hızla artıyor. Sadece bazı büyük şehirler değil, küçük ve orta ölçekli şehirler de dijital çözümleri aktif olarak benimsiyor. Örneğin, Orta Çin'in Jiangxi eyaletinde bir şehir olan Yingtan, nesnelerin internetinin etkin olduğu dijital ekonomiyi kurma çabasını hızlandırıyor. 2018 yılına kadar Yingtan şehrindeki 1.1 milyon insan nesnelerin internetine bağlandı. Bu da Yingtan'ın dijital dönüşümü daha iyi benimsemesine yardımcı oldu.

Şimdiye kadar, şehir resmi olarak 5G teknolojileri, akıllı ulaşım, akıllı su hizmetleri, akıllı sokak lambaları ve akıllı otopark dahil olmak üzere 40'tan fazla nesnelerin interneti hizmetine kavuştu. Örneğin, kentteki hanelerin yüzde 95'inde yılda 2,4 milyon metre ton su tasarrufu sağlayan akıllı su sayaçlarının kurulumu tamamlandı.

Akıllı şehirlerin inşası Çin'de diğer pazarlara göre daha önemli bir rol oynuyor. Bir yandan akıllı şehir uygulamaları, kentsel nüfusun hızlı artışından kaynaklanan geleneksel altyapı sistemleri üzerinde artan yükün hafifletilmesine yardımcı olacak, diğer yandan seyahat, güvenlik, sağlık ve enerji gibi alanlarda insanların daha iyi bir yaşam için artan ihtiyacını karşılayacak.

Akıllı şehirlerin gelişmesindeki potansiyeli gören teknoloji şirketlerinin sayısı ve büyüyen sektörde şirketlerin pay sahibi olma çabaları hızla artıyor. Çünkü geleneksel endüstrileri birbirine bağlamak için nesnelerin interneti kullanılıyor ve bu gelişme endüstriye yeni bir ivme kazandırıyor.

系统管理员