Eski günlerin çorak toprağı, bugünün ümit dolu yeşil vahası

2019-11-11 10:45:55

Çin'in kuzey kesiminde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentine bağlı Hangjinqi ilçesinin üçte ikisi 30 yıl önce çorak çölle kaplıydı. Çin'in en büyük 7. çölü olan Kubuçi Çölü, Hangjinqi ilçesinde doğudan batıya uzanıyordu. Rüzgar ve kum fırtınasının etkisi altında yerli köylü ve çobanlar yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyordu. Bu nedenle çölü ıslah etmek Hangjinqililerin ortak hedefi haline geldi. 20 yıl süren çabalar sonucu Hangjinqi tamamen değişti.

Çöl ıslah çalışmalarında kahraman olarak görülen Gao Maohu, 2000 yılında yerel yönetim ve Yili Grubu işbirliğiyle başlatılan ıslah çalışmasına katıldı. Islah projesinin yürütüldüğü ilk günlerde Gao, geleneksel yöntemle dikilen ağaçların hayatta kalma oranının çok düşük olduğunun farkına vardı, ardından teknisyenlerin rehberliğinde "ağacı nemle sulama yöntemini" geliştirdi. 57 yaşındaki Gao Maohu, geliştirdiği sulama yönteminden büyük gurur duyuyor.

Gao Maohu, Kubuçi Çölü'nde yürütülen ıslah çalışmasındaki başarıyı "ağacı nemle sulama yöntemine" bağladı. Gao'nun verdiği bilgiye göre, geleneksel yöntemle, yani kürekle ağaç dikilirse, hayatta kalma oranı sadece yüzde 20 civarındadır; onun geliştirdiği yeni yöntemle bu oran yüzde 90'a, hatta daha fazlaya çıkabilir.

Geçen yıllarda Hangjinqi ilçe yönetimi teşvik politikası çıkararak, 20'den fazla ağaçlandırma şirketini ilçeye davet etti, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına 887 milyon yuan ayrıldı. 2018 yılının sonuna kadar, ağaçlandırma, ot ekme, uçakla ağaçlandırma ve ekolojik ortamı zayıf olan bölgeyi kapalı şekilde ıslah etme gibi yöntemler değerlendirilerek, 1 milyon hektardan fazla alan yeşillendirildi.

Kubuçi Çölü'ndeki ıslah çalışmaları ülkenin ekolojik ıslah çalışmalarına örnek oluşturdu ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde yer alan Taklamagan Çölü, Gansu eyaletindeki Tengeri Çölü ve Tibet ile Qinghai gibi, ekolojik koşulları kırılgan olan bölgelere yayıldı. Ayrıca, uluslararası toplumun çölleşmeyle mücadelesine "Çin deneyimi" sağlandı.

Kubuçi'deki ıslah çalışmasında yıllardır yer alan Yili Grubu'na bağlı Çöl Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zhang Jieshu'nun verdiği bilgiye göre, yerel yönetim rehberliğinde profesyonel şirketler yatırım yaptı, köylü ve çobanlar da ıslah çalışmalarına dahil edildi. Profesyonel ve büyük ölçekli projeler sayesinde bölgenin ekonomik durumu ve halkın geliri yükseltildi, şirketler kar elde etti, daha da önemlisi ekolojik ortam düzeldi. Zhang'a göre, bu çalışma modeli diğer bölgelerde de uyarlanabilir.

Hangjinqi ilçesinin çölleşmeyle mücadeledeki başarısı, ilçenin çevreye dost kalkınmasına katkıda bulundu. Ancak ekolojik ıslah çalışması halkın yoksulluktan kurtarılması için yetmiyor. Çözüm olarak, Hangjinqi ilçesi "çölleşmeyi fotovoltaikle önleme" yoluna gitti.

Çin'in geliştirdiği bu son yöntem doğrultusunda çölde fotovoltaik santral kurulduktan sonra, santralin etrafında otlar ve ağaçlarla bir koruma sistemi oluşturulur, fotovoltaik panellerinin altında su tasarruflu damlama tesisi döşenir, toprakta yeşil ekonomik mahsuller yetiştirilir. Böylece hem ekonomik hem de ekolojik getiri ortaya çıkar.

Bugüne kadar, Hangjinqi ilçesinde bulunan 510 bin kilovatsaatlik fotovoltaik tesisi yılda 900 milyon kilovat elektrik üretti, 3300 hektar çöl alanı ıslah edildi, yerli çoban ve köylülere çok sayıda iş olanağı sağlandı. Binden fazla kişi yoksulluktan kurtarıldı, kişi başına düşen gelir 10 bin yuna ulaştı.

Yerel halk bugün zenginleşme yolunda ilerliyor.

Gao Maohu, sorumlu olduğu toprakların yüzölçümüne paralel olarak, gelirinin de yıldan yıla arttığını söyledi. Kendi şirketi olduğunu anlatan Gao, bu kadar büyük bir değişimi hiç beklemediğini belirtti. 20 yıl önce araba kullanmak aklına bile gelmezdi, sadece karnını doyurmayı ve çocukları okula göndermeyi düşünüyordu. 20 yıl sonra büyük bir değişiklik meydana geldi, araba aldı, yaşam koşulları hayli yükseldi.

Ekolojik ortamın iyileştirilmesiyle yerli çoban ve köylüler turizm faaliyetlerine başladı. Qiqige, 7 yıl önce yerel yönetimin sağladığı 500 bin yuanlık yardım fonuyla bir lokanta açtı. Eskiden yıllık geliri sadece 40-50 bin yuan olurken, şimdi 200 bin yuan kazanabiliyor. Qiqige, her zaman şarkı söylemek istediğini belirtiyor.

系统管理员