Kibarlığıyla ve misafirperverliğiyle bilenen Evenkler

2019-06-24 20:38:18

Kibarlığıyla ve misafirperverliğiyle bilenen Evenkler

Çin'de yaşayan Evenk (Ewenke) milliyetinden vatandaşların yaşadıkları dağlık bölgelerde geniş otlaklar, balta girmemiş gür ormanlar, göller ve nehirler bulunuyor. Bu bölgeler ayrıca zengin kaynaklara ve güzel doğa manzaralarına da sahip. Evenklerin çoğunluğu Moğol, Davor, Han ve Elunçun gibi milliyetlerle iç içe yaşıyorlar.

Evenklerin en önemli bayramı konumundaki "Mikuolu" Bayramı her yılın 22 Mayıs günü kutlanır. Bayram gününde Evenkler, o yıl doğan hayvanları sayar ve bol mahsul alınması dileğinde bulunur. Bu günde Evenkler, bayram kıyafetleriyle bir araya gelerek, eniklere damga vurur. Delikanlılar ise ata binerek ellerinde çengelli çubukları tutup önde koşan iki yaşındaki tayı yakalayıp sonra ilmeklemeye çalışır. Daha sonra delikanlıların kimisi tayın sırtına biner, kimisi atın kuyruğunu tutar, kimisi de atın kulaklarını çekerek atı yere yatırır. Delikanlılar, yere yatırılan atın kıllarını ve kuyruk tüylerini kesmekle uğraşırken, atın sahibi ise atın arka bacağının sağ tarafına damga vurarak işaret koyar. Son derece heyecanlı ve enteresan olan bu oyun, aynı zamanda çobanların binicilik tekniğini göstermeleri için fırsat sağlar. Bayram sırasında ayrıca koyunların kulaklarını kesme töreni de düzenlenir. Tören sırasında yaşlılar örf ve adetlerine göre, çocuklarına dişi kuzular hediye eder. Bu, çocuklarının güzel ve mutlu bir yaşam sürdürmesini, hayvanlarının günden güne çoğalmasını dilemek anlamına gelir.

Evenkler aynı zamanda örf ve adetlerine bağlı ve konuk severlikleriyle bilinirler. Büyüklere saygı göstermek ve küçükleri sevmek Evenklerin bir iyi geleneğidir. Dolayısıyla Evenk gençleri yaşlılara her zaman saygıyla davranır. Büyükler tarafından çağırılan herhangi bir gencin hemen yanıt vermesi gerekir. Yemek yerken büyükler yemeğe başlamadan küçükler yemezler. Gençler büyüklerle karşılaştıklarında önceden selam verir, eğer at üzerindeyse hemen attan iner ve sigara sunar. Eve misafir gelmesinin müjde getireceğine inanan Evenkler, misafirleri sıcaklıkla karşılayarak, sütlü çay, geyik eti ve ren geyiğinin sütü gibi nadir yemekler ikram ederler.

Evenkler düğünü genelde dışarda düzenlerler. Evenklerin evliliği, başlık verme, nişanlanma, ve evlenme olmak üzere üç aşamada tamamlanır. Düğün günü yaklaşınca erkek tarafı evini, kız tarafının evine ne kadar uzak olursa olsun, kızın evine yakın bir yere taşıması gerekir. Düğün günü damat, annesi, babası ve arkadaşlarının eşliğinde 10 baş ren geyiğini yanlarına alıp gelinin evine gelir, kız tarafı da aynı şekilde kapı önünde damadı ve ailesini karşılar. İki tarafın düğün alayları karşılaştıklarında damat ve gelin karşılıklı hediye verir. Ardından düğün alayları eve girerek gün kararıncaya kadar mutluluk içkisi içerler. Akşamüstü resmi düğün töreni başlar. Ancak düğün töreni evde değil, evin dışında yani açık havada düzenlenir. Tören sırasında temizlenmiş nehir sahilinde "mutluluk ateşi" yakılır. Sonra düğün alayı damat ve gelini "mutluluk ateşi"nin başına davet ederek, yakılan ateş etrafında yarım çember şekilde otururlar. Bu sırada düğünün sunucusu düğünün resmen başladığını açıklar ve damatla geline içine içki doldurulmuş huş ağacı kabuğundan yapılan iki kadeh içki ikram edilir. Damat ve gelin bu iki kadeh içkiyi alevlenmiş mutluluk ateşinin üzerine serper. Bu Evenklere göre, ateş tanrısına olan saygıyı simgeler. Ardından damat ve gelin karşılıklı olarak kayınpeder ve kayınvalidelere içki ikram ederler. Böylece düğün alayı güzel müzik eşliğinde dans eder ve şarkı söylerler. Herkes bu iki çifte sonsuz mutluluk ve huzurlu bir yaşam diler.

系统管理员