Deniz İpek Yolu'nun tarihin değiştiren araştırma

2019-04-01 15:35:19

İngiltere'de Durham Üniversitesi'nin Xinhua Haber Ajansı'na verdiği bilgilere göre, üniversitenin arkeoloji bölümünün Çin'in Yasak Kent Müzesi'ne bağlı arkeolojik araştırma enstitüsüyle gerçekleştirdiği araştırma neticesinde, Deniz İpek Yolu'nun bitiş noktasının Tang Hanedanı döneminde Avrupa'nın batısına uzandığı tespit edildi.

Daha önce Deniz İpek Yolu'nun bitiş noktasının Tang'dan birkaç yüzyıl sonra Ming Hanedanı döneminde Avrupa'nın batısına uzandığı biniyordu. Bu önemli keşif, Çin ile Avrupa arasında porselen ticaretinin başlangıcını 500 yıl geriye çekmektedir.

Geleneksel yoruma göre, Tang hanedanında Çin'in deniz ticareti esas olarak Hint Okyanusu bölgesinde yoğunlaşıyor.

Çin porselenini Arap tüccarlar Akdeniz'e taşıdı

Geçen 5 yıl içinde Çin-İngiltere ortak arkeolojik ekibi, İspanya'da Zaragoza ve Almeria'da topraktan çıkarılan, Çin'in Tang Hanedanı'ndan başlayarak Song Hanedanı'nın başlarına kadar uzanan bir döneme ait porselen parçaları inceledi. İlk aşamadaki bulgulara göre, Tang ve Song hanedanlarına ait bu porselenler, Arap tüccarlar tarafından Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz'den geçirilerek Akdeniz bölgesine ulaştırıldı.

Durham Üniversitesi arkeoloji bölümünden profesör Rees Gerard Xinhua Haber Ajansı'na şunları söyledi: "Yeni keşfedilen bu porselenler, Tang Hanedanı döneminde Çin'in Akdeniz bölgesiyle zengin kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmuş olduğunu doğruladı. Bu, Çin ile Avrupa arasındaki seramik ticaretinin Ming hanedanında başladığı yönündeki geleneksel görüşü değiştirdi."

Yasak Kent Müzesi'ne bağlı arkeolojik araştırma enstitüsü başkanı Wang Guangyao, bu porselenlerin Sha'anxi eyaletinin Yaozhou ocağı ve Jiangxi eyaletinin Jingdezhen ocağı gibi Çin'in en ünlü seramik ocaklarından geldiği görüşünde. Wang, bunların o dönemde Çin'in en zarif porselenleri olduğunu da söyledi.

Yasak Kent Müzesi'nden bir araştırmacı, "İspanya'da Almeria kalıntılarından çıkarılan Raster altın dekorlu bir Çin beyaz porseleni, Hint okyanusu piyasasına giren Çin porselenlerinin tamamen bitmiş ürünler olarak değil, piyasanın ihtiyaçlarına göre tekrar işlenmesi gereken ürünler olarak satıldığını gösteriyor, yani o zamanlarda ekonomik ve kültürel küreselleşmenin son derece yüksek seviyede olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Durham Üniversitesi arkeoloji bölümünden araştırmacı Zhang Ran, bu keşiflerin, Çin'in erken çağlarda küreselleşmede, doğu ile batı dünyaları arasında ekonomik ve kültürel iletişimin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını yansıttığı görüşünde.

Son yıllardan Yasak Kent ve Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirliği, İran ve İspanya gibi ülkelerdeki kalıntılarda çok sayıda incelemede bulundular. Bu tür işbirliği, denizde ipek yoluyla ilgili tarih, ekonomi ve kültür gibi konulardaki incelemelerin ilerletilmesini amaçlıyor.

   

系统管理员