Ekonomi
  • • Reform ve dışa açılma meslek gruplarını nasıl etkiliyor?

    Çin'de 40 yıldır kapsamlı bir şekilde uygulanan dışa açılma ve reform çalışmaları, ülkedeki meslek çeşitliliğini bir hayli arttırdı. Meslekler sadece nicelik olarak değil, yapısal olarak da çok değişti. Çin'de kentleşmenin ilk başladığı 40 yıl önce en gözde meslek taksi şoförlüğü iken, bugün özel girişimcilik veya kahve uzmanlığı gibi çalışma grupları öne çıkıyor.
  • • İç tüketim yapısında neler değişiyor

    Çin'de iç tüketimin yapısında yaşanan değişiklikler ekonomik büyümeye doğrudan etki ediyor. Bayram tatilleri de iç tüketimi canlandıran en önemli unsurlardan biri.