İlker Ilgın

  2017-05-15 17:11:33  cri
1974 yılında Polatlı'da doğan İlker Ilgın; 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Bir süre serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, 1999 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak haberleşme sektöründeki görevine başlamıştır.

Türk Telekom'da görev yaptığı dönemde, Hukuk Müşavirliği'ndeki görevlerine ilave olarak, Özel Kalem Müdürlüğü'nde, Özelleştirme Hukuk Birimi'nde ve İştiraklerle Koordinasyon Birimi'nde de çeşitli görevler üstlenmiştir. 2003 yılında Türk Telekom iştiraki olan Eurasiasat Şirketi'nin Türkiye Yetkili Temsilcisi olarak görev yapmış; Türksat A.Ş.'nin kuruluşu ve faaliyete geçmesi için gereken hukuki iş ve işlemleri de yürütmüştür. Türksat A.Ş.'nin kuruluşu sürecinde bir süre bu şirkette hukuk danışmanı olarak da görev yapmıştır.

2004 – 2005 yıllarında Türk Telekom'da Regülasyon ve Rekabet Hukuku Müdürü olarak görev yapan ve bu dönemde Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecinde de görev alan İlker Ilgın, 29.12.2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu'na atanmıştır.

Telekomünikasyon Kurumu'nda, 29.12.2005 - 14.09.2006 tarihleri arasında hukuk müşavirliği; 14.09.2006 – 10.11.2008 tarihleri arasında da I.hukuk müşavirliği görevlerini yürütmüştür. 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Telekomünikasyon Kurumu'nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak yeniden teşkilatlanması sonrasında da I.hukuk müşavirliği görevini başkanlık müşaviri olarak atandığı 18.02.2010 tarihine kadar yürütmeye devam etmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda görev yaptığı bu dönemde, IMT–2000/UMTS Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhaleleri (3G) ile GSM 900 İlave Frekans Bandı İhalesinde ihale komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda 18.02.2010 – 11.07.2014 tarihleri arasında da başkanlık müşaviri olarak görev yapmıştır. Bu dönem içerisinde 2012 – 2013 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonlarında [Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda (Rapor Sıra Sayısı No:381) ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda (Rapor Sıra Sayısı No:454)] geçici görevle komisyon uzmanı olarak çalışmıştır.

İlker Ilgın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 25.06.2014 tarihinde Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.