Halk merkezlilik, Çin'in kalkınmasının hareket gücüdür

  2020-11-03 10:39:05  cri

"Halkın yaşam kalitesini iyileştirmek", "halkın gelir seviyesini yükseltmek", "halkın kazanma, mutluluk ve güvenlik duygusunu artırmak..."

Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurul Toplantısı'ndan yayınlanan ortak bildiride halk kelimesi 23 kez geçti.

Bu kelime, Çin'in iktidar partisinin halka hizmet anlayışının yansımasıdır, aynı zamanda uluslararası toplumun Çin hükümetinin yıllardır uluslararası halk yoklamasında ilk sırada yer almasını destekleyen bir delildir.

"Halkın refahını yeni düzeye taşımayı" amaçlayan 14. Beş Yıllık Plan'dan, "kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın orta dereceli gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmak ve orta gelirli kitlileri genişletmek" ile ifade edilen 2035 hedeflerine kadar, tüm çalışmalar, halkın günden güne artan güzel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda açıklandı.

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 14. Beş Yıllık Plan'da tamamlanması istenen görevler sıralandı: Daha kapsamlı ve daha kaliteli istihdam sağlamak, halkın gelir seviyesini yükseltmek, vatandaşların gelirleri ve ulusal ekonominin eş zamanlı büyümesini gerçekleştirmek...

Ortak bildiride ilk kez "tüm halkın ortak refahına ilişkin çalışmalarda belirgin ve somut ilerlemeler kaydedilmesi" hedefi ortaya koyuldu. Bu hedef, halkın kazanma, mutluluk ve güvenlik duygusunu artıracaktır.

Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'nda açıklanan kalkınma hedeflerine uluslararası toplum güvenle bakıyor. Çin'in dünyayı hayran eden kalkınma mucizelerini yaratabilmesinin esas nedeni, Çin liderinin ifade ettiği gibi, "Çalışmaları tek tek hayata geçirerek ve yıldan yıla çaba göstererek, halkın değişiklikleri yaşaması ve somut yararları elde etmesidir."

"Halkın güzel yaşam beklentilerini gerçekleştirmek", Çin'in kalkınması ve ilerlemesinin hareket gücüdür, aynı zamanda uluslararası toplumun "Çin yönetimini" anlamasını sağlayan bir şifredir.