Yorum: Çin'de yeşil kalkınma hızlandırılacak

  2020-11-01 20:31:10  cri

Ren Jie-CRI Haber Merkezi

Önümüzdeki beş yıl içinde Çin'de üretim ve yaşam tarzlarındaki yeşil dönüşümde gözle görülür sonuçlar alınması, başlıca kirli maddelerin salınımında sürekli azalma sağlanması bekleniyor.

2035 yılı itibarıyla Çin'de karbondioksit salınımı zirveye ulaştıktan sonra adım adım gerileyecek ve böylece ülkenin ekolojik ortamında temel bir iyileşme sağlanacak.

Çin'de kısa süre önce sona eren ÇKP 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurulu'nda açıklanan Çin'in gelişmesinin geleceğine dair vizyon ve hedefler arasında, ekolojik çevrenin korunması ve yeşil kalkınma konularında belirlenen amaçlar dikkat çekti. Uluslararası toplum, Çin'in yeşil kalkınma yolunu izleme yönündeki kararlılığını Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in BM Genel Kurulu sırasında açıkladığı 2060 yılından önce karbon nötrlüğüne ulaşılması hedefini ortaya koymasıyla da açıkça gördü.

İklim değişikliğinin getirdiği sınamalarla mücadele edilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, uluslararası toplumun en çok ilgi gösterdiği konulardan biri. 1,4 milyarlık nüfusa sahip Çin, geçtiğimiz beş yıl içinde ekolojik çevrenin korunmasına büyük önem verdi ve bu alana eşi görülmemiş şekilde yatırım yaptı.

Resmî verilere göre, 13. Beş Yıllık Plan döneminde Çin'de GSYİH'de birim başı karbondioksit salınımında sürekli düşüş kaydedilirken, fosil dışı yakıt tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki payı yüzde 15,3'e ulaştı. Ülkenin 80'den fazla kentinde düşük karbonlu yaşam ve üretim ile ilgili uygulamalara başlandı. Yeşil inşaat konseptinin kentsel bölgelerdeki yeni inşa edilen sivil yapılar arasında uygulanma oranı yüzde 60'ı buldu.

Yeşil kalkınma yolunu izlemek, ÇKP'nin ülkenin inşasındaki temel anlayışlarından biri hâline geldi. ÇKP 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurulu'nda verilen bilgilere göre, Çin, geçmişteki deneyimleri değerlendirmenin temelinde, ekonomik ve toplumsal gelişmedeki kapsamlı yeşil dönüşümü hızlandırmaya devam edecek.

Çin'in en önemli beş kalkınma düşüncesinden birisini oluşturan yeşil kalkınma, sadece ekolojik çevrenin iyileşmesini değil; Çin'in büyümesinin niteliğinin yükselmesini de hedefliyor. İlgili kuruluşlar tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de yeşil ekonominin üretim hacminin 2025 yılı itibarıyla 12 trilyon yuana ulaşarak, GSYİH'nin yüzde 8'ini, 2035 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 10'unu oluşturması bekleniyor. Çok sayıda ekonomist ise yeni aşamada Çin ekonomisinin büyümesinin, esas olarak yeşil ekonomiye dayanacağı tahmininde bulunuyor.

Çin, sorumlu bir ülke olarak, yeşil kalkınma yolunda ilerlemeye devam ederken, küresel ekolojik yönetişime de aktif şekilde katılıyor, bu konuda sürekli Çin'in planlarını sunuyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni Hayata Geçirme Planı'nı diğer ülkelerden önce açıklayan Çin, geride kalan beş yıl boyunca, Paris Anlaşması'nı uygulamaya ilişkin detaylı kurallar hazırlanması sürecini hızlandırdı, karbondioksit salınımına dair 2020 yılı için verdiği taahhütleri de öngörülenden daha erken yerine getirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de kısa süre önce düzenlenen BM Genel Kurulu toplantılarında, Çin'in karbondioksit salınımında 2030 yılından önce zirveyi görerek, 2060 yılı itibarıyla karbon nötrlüğünü gerçekleştireceğini açıkladı. Xi, Paris Anlaşması'nın yerine getirilmesi için de daha büyük çaba harcayacaklarını dile getirdi. Xi Jinping'in bu ciddi taahhütleri uluslararası toplumdan da büyük övgü aldı.

ÇKP 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurulu'nda ekolojik gelişmeler bakımından ortaya koyulan vizyon ve hedefler, Çin'in nitelikli gelişmesini hızlandıracağı gibi, temiz ve güzel bir dünyanın ortaklaşa inşa edilmesine de yardımcı olacak.

Çin, ekolojik gelişmeye öncelik vermeye devam ederek, küresel canlı çeşitliliği yönetişimine aktif şekilde katılacak ve insanlığın sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak.