Yorum: Çin'in yeni kalkınma planı dünyaya fırsatlar getirecek

  2020-10-31 15:11:46  cri

Xu Yanqing-CRI Haber Merkezi

Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurul toplantısı 26-29 Ekim günlerinde başkent Beijing'de yapıldı.

Toplantıda, ulusal ekonomi ve toplumsal gelişmeyle ilgili 14. Beş Yıllık Plan'ın hazırlanmasına ve 2035 yılı hedeflerinin belirlenmesine ilişkin öneriler incelenip onaylandı.

Öneriler, Çin'in gelecekteki gelişmesi için yol haritasını belirlemenin yanı sıra, dünya ekonomisinin yeniden canlanmasına ve büyümesine fırsatlar getirecek.

Toplantıda açıklanan bildiride, "Çin'in büyümesi, merkezinde nitelikli kalkınmanın olacağı ve arz yönlü yapısal reformların derinleştirilmesine yoğunlaşılacağı bir aşamaya girdi. Bilim ve teknoloji açılarından kendi kendine yetme, ulusal kalkınmanın stratejik dayanağı, iç talebi genişletme ise ulusal kalkınmanın stratejik temeli olarak görülecek." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, özellikle merkezinde "iç sirkülasyonun" olduğu ve "iç ve uluslararası sirkülasyonun" birbirini ilerletmesine dayalı yeni bir kalkınma yapısının oluşturulması konusunda da stratejik düzenlemeler yapıldı. Tüm bu plan ve hedefler, Çin'in kalkınmasının yönünü ve ağırlık noktalarını belirlediği gibi, hem Çin hem diğer ülkeler için büyük önem taşıyor.

Yeni kalkınma yapısındaki esas vurgu, iç piyasadaki sirkülasyondan ziyade, iç ve uluslararası olmak üzere ikili sirkülasyonun üzerinde. Büyük ekonomilerin ortak özelliği iç sirkülasyonun yürütülmesi ve Çin de bu konuda bir istisna oluşturmuyor. Aslında 2008 yılında yaşanan uluslararası finans krizinden sonra Çin ekonomisinin dengeli olarak gelişmesi konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi. Ekonomik büyüme giderek iç tüketime ve yatırımlara dayanmaya başladı.

Dev bir piyasaya sahip Çin'de iç sirkülasyonun güçlenmesi, daha fazla nitelikli küresel kaynağı ülkeye çekecek, böylece uluslararası sirkülasyonu da hızlandırarak, iç ve uluslararası sirkülasyonun birbirini ilerletmesini sağlayacak.

"Yüksek seviyeli dışa açılma" da yeni kalkınma yapısının temel hedeflerinden biri. Toplantıda onaylanan bildiride, gelecekte dışa açılmanın yönü, "daha büyük boyutta, daha geniş alanlarda ve daha derin seviyede" ifadeleriyle belirlendi. Bu ifadeler, Çin'in açık bir dünya ekonomisi inşasını daha da hızlandırma konusundaki kararlılığını ve özgüvenini yansıttı.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da 2035 hedeflerinin belirlenmesine ilişkin öneriler oldu. Bunlar arasında, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve vatandaşların kişi başı gelirlerinin seviyesinin yükselmesi, kritik teknolojilerde atılım kaydedilmesi, kişi başına düşen gelirin orta gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşması ve tüm vatandaşların ortaklaşa zengin bir yaşama kavuşması gibi hedefler bulunuyor.

Söz konusu hedeflere öngörülen tarihte ulaşılabilmesi durumunda, Çin'de sosyalist modernizasyon da temel olarak gerçekleştirilecek. Bu gelişmeler ışığında, Çin'in uzun vadeli kalkınma hedefler koyarak, karmaşık faktörlerle karşı karşıya bulunan dünya ekonomisinin içinde bulunduğu belirsizliğin azalmasını sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.