14. Beş Yıllık Plan, nitelikli kalkınmada yeni dönemi başlatıyor

  2020-10-30 10:43:45  cri

Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurul Toplantısı 26-29 Ekim günlerinde başkent Beijing'de yapıldı.

Toplantıda, Çin hükümetinin gelecek beş yılda dikkate alacağı sosyal ve ekonomik kalkınmaya dair yol haritası olan 14. Beş Yıllık Plan ve 2035 hedeflerine ilişkin öneriler taslağı incelenip onaylandı.

Çin Devlet Konseyi, 14. Beş Yıllık Plan taslağının hazırlanma sürecini söz konusu öneriler doğrultusunda ilerletecek. Taslağın, Çin Ulusal Halk Meclisi'nin 2021'de düzenlenecek yıllık toplantısında onaylanması bekleniyor.

Uzmanlar, 14. Beş Yıllık Plan döneminin sosyalist modern ülke inşasındaki yeni yolculuğun ilk beş yılını başlattığını, Çin'in yeni bir kalkınma evresine girdiğini ifade ediyor. Bu dönemde nitelikli, inovasyon odaklı, halka yarar sağlayan ve güvenlik temelinde kalkınma öne çıkıyor.

Dün sona eren toplantılarda gelecek 5 yılda ekonomik ve sosyal kalkınmaya dair kılavuz düşünceler ve başlıca hedefler belirlendi, 2035 yılında sosyalist modern ülke hedefinin temelde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Çin'in kalkınmasında bir sonraki aşamanın yönü tayin edildi.

Çin Devlet Konseyi Danışmanlık Ofisi'nden Uzman Yao Jingyuan, 14. Beş Yıllık Plan'ın bir önceki beş yıllık plandan farklı noktalarını anlattı. Yao Jingyuan, konu hakkında şöyle konuştu:

"13. Beş Yıllık Plan döneminde orta ve yüksek hızlı ekonomik kalkınmaya ağırlık verilmişti. 14. Beş Yıllık Plan döneminde ise nitelikli kalkınma temelinde Çin ekonomisinin sürekli ve sağlıklı gelişmesine odaklanılacak. Yani geçmişte hızlı kalkınmaya önem veriliyordu, şimdi ise hızdan ziyade nitelikli kalkınmaya önem veriliyor. İç ekonomik döngü temelinde iç ve dış döngünün birbirini güçlendireceği yeni bir gelişme düzeni oluşturulacak. Kısacası yeni kalkınma düzeninin çekirdeği, nitelikli kalkınmadır. "

14. Beş Yıllık Plan'ın uygulanacağı dönemde inovasyon en ön planda tutulacak. İnovasyon, modernizasyon inşasının merkezine alınacak; bilim ve teknoloji alanlarında bağımsızlık ve güçlenme, kalkınmanın stratejik dayanağı olacak. Gelecek beş yılda Çin'in inovatif girişimleriyle küresel bilim ve teknolojide lider konumuna yükselmesi ve dünya ekonomisinin baş aktörlerinden biri olması sağlanacak. Çin bu dönemde iç talebi artırmaya ve halkın yaşamı ile sağlığına ağırlık verecek.

Yao Jingyuan, inovasyonun nitelikli kalkınmanın çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, karmaşık dış ortam ve bazı Batılı ülkelerce ortaya koyulan ticari korumacılık ile siyasi zorbacılığa karşı Çin'in inovasyon yoluyla teknolojideki darboğazlarını kırması gerektiğini vurguladı.

Uzman Yao, "Nitelikli kalkınmada en çok ihtiyaç duyulan şey inovasyondur. Çin, nitelikli kalkınma aşamasında dünyaya teknoloji bakımından öncülük etmek isterse inovasyonu esas almalıdır. Bazı Batılı ülkelerdeki bir avuç siyasetçi, ileri teknolojileriyle bize baskı uyguamaya kalkıştı. Bu nedenle 14. Beş Yıllık Plan döneminde bilim ve teknolojide inovasyon konusunda bağımsızlığa vurgu yapacağız." diye konuştu.

Yao Jingyuan 14. Beş Yıllık Plan taslağı hazırlanırken toplumun tüm kesimlerinin önerilerinin de alındığını, 1 milyondan fazla internet kullanıcısının konuyla ilgili öneri sunduklarını belirtti. Yao, bunun halkın ortak beklentisini gösterdiği gibi, Xi Jinping'in çekirdeğinde bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin halk merkezli iktidar düşüncesini yansıttığını söyledi. Yao, 14. Beş Yıllık Plan'ın özünün de halka mutluluk getirmek olduğunu vurguladı.

ÇKP 19. Merkez Komitesi 5. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca kalkınma ve ulusal güvenlik arasındaki ilişkiye, özellikle "güvenli Çin" inşasına vurgu yapıldı.

ÇKP Merkez Komitesi Parti Okulu'ndan Araştırmacı Zhou Yuehui, Covid-19 salgınının dünya çapında hızla yayıldığı, tek taraflılık ve ticari korumacılığın baş gösterdiği bir dönemde Çin'in kalkınmasının ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunduğunu ileri sürdü.

Uzman Zhou, "Ulusal güvenlik yoksa, ekonomik ve sosyal güvenlik de mümkün olamaz. Ekonomik ve sosyal güvenlik yoksa, ekonomik ve sosyal kalkınma da olamaz. Halkın güzel yaşam ümidi suya düşer. Bu nedenle dış risklerin ortadan kaldırılması için etkin çaba harcamalıyız. Ayrıca iç risklere müdahale mekanizması da kurarak güvenli kalkınma konseptini sağlamlaştırmalıyız. " diye konuştu.