ABD "Hint-Pasifik Stratejisi"ni kuzeye doğru itiyor, Çin güvenlik durumunu izliyor

  2020-09-17 10:26:33  cri

Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılımını tamamlayıp Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan'ı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xinhua Haber Ajansı'na özel röportaj verdi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı, bu yıl küresel salgının başlamasından bu yana fiziki olarak düzenlenen ilk çok taraflı toplantıdır. Örgüte üye 8 ülkenin dışişleri bakanları örgütün kalkınma ve bölgesel işbirliği planlarını tartışmak için bir araya geldi. Toplantı bir basın bildirisi açıkladı ve karşılıklı güven ve karşılıklı yararın "Shanghai Ruhunu" ortaya koyan ve örgütün bölgesel barış ve istikrarı geliştirmedeki yapıcı rolünü gösteren 20'den fazla taslak belgeyi onayladı.

Wang Yi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, son dışişleri bakanları toplantısının temel görevinin, Kasım ayında yapılacak SİÖ video zirvesi için siyasi hazırlıkları tamamlamak olduğunu söyledi.

Wang Yi SİÖ üyesi devletlerin 2.Dünya Savaşı'nda büyük ulusal fedakarlıklar yaptıklarını, 2.Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kararlı bir şekilde savunmaları, 2.Dünya Savaşı tarihini değiştirmeye karşı çıkmaları ve dünya barışını ve istikrarını kararlılıkla sürdürmeleri konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Wang Yi'nin açıklamasına göre, insanlık için ortak bir kader topluluğu oluşturmak için bir fikir birliği oluşmaktadır. Yüzyıllık değişimler, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturmanın gerekliliğini ve aciliyetini göstermiştir. Dışişleri bakanları, bu girişimin pratik önemi olduğunu ve insan uygarlığının gelişme yönüne uygun düştüğünü teyit etti.

SİÖ dışişleri bakanları uluslararası salgınla mücadele işbirliği, "üç kötü güçle" mücadele, çok taraflılğın desteklenmesi, Kuşak ve Yol girişiminin yüksek kaliteli inşası gibi başlıkları da ele aldı.

Xinhua'nın Çin-Rusya ilişkisiyle ilgili bir sorusuna verdiği yanıtta Wang Yi, küresel salgından sonra Çin ve Rusya dışişleri bakanları arasında ilk yüz yüze görüşmenin gerçekleştiğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı Lavrov'la uzun görüşmeler yaptıklarını, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası ve bölgesel zorluklarla başa çıkma konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Wang Yi şunları ekledi:

"Hemen tüm uluslararası meselelerde ortak tutumlarını açıklayan kapsamlı bir ortak bildiri yayınladık. Çin ve Rusya, mevcut uluslararası durumda önemli istikrar sağlayıcı güçler haline geldi. Hem Çin hem de Rusya, yeni durum altında ikili ilişkilerin nasıl sürdürüleceğini, sağlamlaştırılacağını ve geliştirileceğini dair derinlemesine düşünüyor. Bu sadece iki ülkenin kalkınması ve gençleşmesi ve halkların refahıyla ilgili değil, aynı zamanda dünya için örnek oluşturuyor. Çin ve Rusya dışişleri bakanları, dört alanda işbirliğini güçlendirmeye karar verdiler. Birincisi, uluslararası salgınla mücadele işbirliğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koordine edici bir rol oynamasını desteklemek. Ayrıca salgının siyasallaşmasına son verilmesi çağrısında bulunmak ve 'siyasi virüsün' yayılmasına izin vermemek. İkincisi, büyük ülkeler arasında uyumlu bir birlikte yaşama modeli geliştirmek. Büyük güçler arasında yapıcı ve işbirliğine dayalı bir ilişki sürdürmek küresel sorunların çözümü için vazgeçilmezdir. Soğuk Savaş zihniyeti ve sıfır toplamlı oyun barış, kalkınma ve işbirliği gibi zamanın eğilimlerine aykırıdır. Çin ve Rusya, iki devlet başkanının mutabakatını temel görev olarak alacak, siyasi karşılıklı güveni ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye devam edecek ve Kuşak ve Yol girişimi ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin ortak inşasında işbirliğini derinleştirmeye devam edecek. Üçüncüsü, en son teknolojik yeniliği güçlendirmektir. Çin ve Rusya'nın bilim ve teknolojide birbirini tamamlayan avantajları var. İki taraf, bilimsel ve teknolojik yenilik yıllarında 1000'den fazla işbirliği projesi uygulayacak, bilimsel ve teknolojik başarıların dönüşümünde işbirliğini derinleştirecek, iki yönlü yetenek alışverişini teşvik edecek, yüksek teknoloji, internet ve diğer alanlarda yatırımları teşvik edecek ve iki ülke arasındaki pratik işbirliği için bilimsel ve teknolojik destek sağlayacak. Dördüncüsü, uluslararası adaleti savunmaktır. Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerdeki temel konumunu sıkı bir şekilde koruyacak, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruyacak ve küresel yönetişim sistemini aktif bir şekilde reform edip iyileştirecektir."

Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun "Hint-Pasifik" versiyonunu yaratmaya çalışırken ve "Hint-Pasifik stratejisini" kuzeye genişletmek isterken, Çin çevresindeki güvenlik durumunu nasıl değerlendiriyor?

Wang Yi bu soruya verdiği yanıtta, Çin'in bu bölgedeki duruma çok dikkat ettiğini ve tüm ülkelerin uzun vadeli istikrar, kalkınma ve refahı sürdürmesini içtenlikle umduğunu belirtti.

Wang Yi şunları ekledi:

"Bazı bölge dışı güçler, bölgedeki ülkelerin içişlerine müdahale etmek için çeşitli bahaneler kullandı ve hatta yeni bir 'renkli devrimi' turu başlattı. Aynı zamanda, tek kutuplu hegemonyayı sürdürme ihtiyacından ötürü, Çin, Rusya ve diğer gelişmekte olan ekonomileri kötü niyetle itibarsızlaştırmak, makul olmayan bir şekilde sınırlamak ve baskı uygulamak ve hatta diğer ülkeleri sözde 'yeni soğuk savaş'ta taraf seçmeye zorlamak için her türden yalanı uydurdular. Bu tür davranışlar, devletler arası değiş tokuşların kırmızı çizgilerini aşar ve tüm ülkelerin ortak çıkarlarına zarar verir. Uluslararası toplum bunu kabul etmeyecek ve kesinlikle tarihte utanç verici bir kayıt olarak anacaktır."