Çin'den dış ticarette istikrar için yeni tedbirler

  2020-08-14 11:40:02  cri

Çin Devlet Konseyi, dış ticaret ve finans alanlarında istikrar sağlanmasını hedefleyen 15 yeni tedbir açıkladı. Söz konusu tedbirler arasında, maliye ve vergi politikalarının iyileştirilmesi, ticarette yeni endüstri tür ve modellerinin geliştirilmesi, gümrükleme ve personel değişimindeki kolaylıkların artırılmasının yanı sıra, başlıca sanayi kollarına ve şirketlere destek verilmesi yer alıyor.

Dış ticaretteki başlıca unsurların istikrarını korumayı amaçlayan 15 yeni tedbir arasında, kredi sigortalarının rolünün güçlendirilmesiyle sevkiyat öncesi sipariş iptali risklerinin önlenmesi ve uygun koşullara sahip bölgelerde "Kredi Sigortası + Garanti" finansman modelinin yaygınlaştırılması da bulunuyor. Bunun yanında,KOBİ'lere ve mikro ölçekli dış ticaret şirketlerine ihracat kredisi verilmesinin kolaylaştırılırken, başlıca dış ticaret şirketlerine finansal destek artırılacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ren Hongbin, dün düzenlenen basın toplantısında, söz konusu tedbirlerin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Fuarcılık, maliye ve vergi, finans ve sigortacılık alanlarına desteklerin artmasıyla işletmelerin uluslararası piyasalardaki faaliyetlerini geliştirmesine, işletmelerin üretimlerini ve istihdamı artırmalarına teminat sağlanacak. Ayrıca, ekonomi ve ticaret alanlarında personel değişimine kolaylık getirilecek. Dış sermayenin, bilim ve teknoloji sektörleri ile Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi teşvik edilecek. Gümrükleme konusundaki kolaylıklar artırılacak. Yeni endüstri türleri ve modelleri için pilot uygulamalar yaygınlaştırılacak. Dışa açılma genişletilerek başlıca dış sermayeli projelere sağlanan hizmet garantisi güçlendirilecek."

COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde bazı ürünlerin tedarikinde sorunlar yaşandı. Bazı ülkeler, endüstriyel zincirlerin güvenliğinden kaygı duyarak, yurt dışında faaliyet gösteren işletmeleri endüstriyel yapılarında düzenlemeler yapmaya teşvik eden politikalar çıkardı.

Bu konuyu değerlendiren Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırımlar Yönetim Müdürü Zong Changqing, bazı işletmelerin masraf, ticaret ortamı ve tedarik zincirinde istikrar gibi unsurları göz önüne alarak, endüstriyel yapı ve küresel kaynak dağılımında yeni düzenlemelere gitme kararı almasına olağan piyasa faaliyetleri olarak yaklaştıklarını kaydetti.

Ancak bazı ülkelerdeki küresel endüstriyel zincirin ve tedarik zincirinin ayarlanmasına dair hükümet müdahalelerinin aşırı seviyelere ulaştığına, bazı siyasetçilerin "Çin'le ilişkinin kesilmesi" çağrısında dahi bulunduğuna işaret eden Zong, buna rağmen Çin'in hâlâ çok sayıda çok uluslu şirketin başlıca yatırım hedefi olduğunu vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, ocak-temmuz döneminde Çin'in fiilen kullandığı yabancı sermaye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 535 milyar 650 milyon yuana ulaştı.

Temmuz ayında fiilen kullanılan yabancı sermaye yüzde 15,8 artarak 63 milyar 470 milyon yuanı buldu. Bunun yanında, ülkeye gelen yabancı sermaye miktarında art arda dört ay büyüme sağlandı.

Zong Changqing, "Genel olarak, Çin ekonomisinin istikrarlı ve olumlu yöndeki seyri ile uzun vadedeki olumlu büyüme eğilimi değişmedi. Çin'in insan kaynakları ve altyapı alanlarındaki rekabette bulunan avantajları değişmedi. Çin'in dışa açılmayı genişletme ve iş ortamını iyileştirme hedefleri değişmedi. Çok uluslu şirketlerin Çin'de uzun vadede işlerini sürdürüp gelişme stratejileri de değişmedi. Dolayısıyla, bu yıl dış ticarette istikrarın korunmasına güvenle bakılıyor." ifadesini kullandı.