Çin'de iş ortamını iyileştirecek yeni önlemler

  2020-07-23 11:58:31  cri

Çin Devlet Konseyi tarafından kısa süre önce çıkarılan bir uygulama planında, iş ortamını daha da iyileştirmeyi amaçlayan yeni önlemler ortaya koyuldu.

Çin son yıllarda, piyasa varlıklarının kaygılarına önem vererek, bir dizi somut reform tedbiri ortaya koydu. Bu çabaların sonucunda ülkedeki iş ortamı gözle görülür bir şekilde iyileşiyor. Çin, geçtiğimiz iki yılda Dünya Bankası tarafından dünyada iş ortamını iyileştirme konusunda en büyük ilerlemeler kaydeden ülkelerden biri olarak belirlendi. Özellikle, 1 Ocak'ta İş Ortamını İyileştirme Yönetmeliği'nin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte bu konudaki çalışmalar hukuk kapsamına alındı.

Çin Devlet Konseyi'nin çıkardığı son uygulama planında, yatırım kolaylığının arttırılması, işletmelerin üretim ve işleyiş onayı ile şartlarının basitleştirilmesi, dış ticaretle uğraşan veya yabancı sermayeli işletmelerin iş ortamının iyileştirilmesi, işe alım ve iş kurma şartlarının kolaylaştırılması, şirketlerle ilgili hizmetlerin niteliği ve verimliğinin yükseltilmesi gibi alanları kapsayan 20 önlem ve 66 somut reform önerisi ortaya koyuldu. Uygulama planında, reform ve önlemlerin yerine getirilmesinin ve etkilerinin görülmesinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Çin Ulusal Piyasa Denetim ve Yönetim Müdürlüğü Kayıt Bürosu Başkanı Yang Hongcan dün verdiği demeçte, yılın ilk yarısında COVID-19 salgınının etkilerine rağmen Çin'de yeni kurulan işletmelerin sayısının günlük ortalama 20 bin civarında olduğunu belirtti.

İşletme kurulması ve işletmelerin işleyişi konularında kolaylıkları arttıran daha fazla tedbir alınacağına işaret eden Yang, "İşletme kurma hizmetleri iyileştirilecek. Bazı eyaletlerde, işletme kurulmasıyla ilgili bütün işlemler yıl sonuna kadar online sisteme geçecek.

Bir işletme açmanın süresi maksimum 4 gün olacak. Bunun dışında, elektronik işletme lisanslarının uygulanması yaygınlaştırılacak. Küçük ve mikro işletmeler ile özel girişimcilerin iş yeri kaydı konusundaki sınırlamalar gevşetilecek. Salgın sırasında vatandaşların günlük yaşam güvencesini sağlayan perakende girişimcilerin faaliyetlerinin mekanları ve süresi daha da genişletilecek. Bu girişimciler, yasalara uygun olarak kayıttan muaf tutulacaklar." şeklinde bilgiler verdi.

Verilere göre, Çin'de 500 bin dış ticaret şirketi ve 420 bin yabancı sermayeli şirket mevcut. Dış ticaret şirketleri ve yabancı sermayeli şirketlerin iş ortamının iyileştirilmesi, son planın en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Çin Gümrükleri Genel Müdürlüğü'nden Dang Yingjie, salgının gümrükleme süresine etkilerinin mümkün olduğu kadar azaltılarak, malların gümrükleme süresinin daha da kısaltılacağını vurguladı.

Gümrük kuruluşları tarafından yapılan takibe göre, ülke genelinde ithal edilen ürünlerin gümrükleme süresi Haziran ayında 39,66 saati, ihraç edilen ürünlerin gümrükleme süresi ise 2,28 saati buldu. Gümrükleme süresinin yarıdan fazla azaltıldığı ifade ediliyor.