YORUM: ABD'de gelir eşitsizliği insan hakları sorunlarını azdırıyor

  2020-07-14 15:10:40  cri

Çin İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (CSHRS) bugün "Zengin-fakir kutuplaşması ABD'de artan insan hakları sorunlarını daha ciddi hale getirdi" başlıklı bir makale yayınladı.

Makaleye göre, zenginler ve fakirler arasındaki uçurum, Amerikan toplumunda ekonomik eşitsizliği daha açığa getirdi, toplumun alt takabasında yaşayan halklar hayatta kalmak için daha zor bir ikileme düştü ve insan hakları sorunları giderek daha belirgin hale geldi.

Makale ABD'deki gelir uçurumunun son derece belirgin olduğunu, orta sınıfın küçülmeye devam ettiğini ve yoksulluk oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

İlgili verilere göre, ABD % 0,1 oranındaki en zengin hanelerin serveti % 90 oranında toplumun en düşük tabakasında bulunan hanelerin toplam servetine eşittir. Birleşmiş Milletler Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raporu'nda ABD'nin en ciddi şekilde kutuplaşan Batı ülkesi haline geldiğine dikkat çekildi.

Zengin ile fakir arasındaki uçurum, insan hakları sorununu günden güne daha açık bir hale getirdi. Makale, Amerikan ailelerinin yaklaşık yarısının temel yaşamlarını sürdüremediklerini vurgulamaktadır. Yoksulluk baskısı Amerikalıların sağlığını kötüleştirmiştir. Yoksulluk nedeniyle sağlık sigortasına sahip olmayanlar, sağlık masraflarını karşılayamamaktadır, ortalama yaşam beklentisi düşmüş ve intihar oranı artmıştır.

Makale, zenginler ve fakirler arasındaki gelir uçurumunun temel nedenini ortaya koyarken, ülkedeki sözde demokratik sistemin vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını göz ardı ettiğine, dolayısıyla gelir uçurumunun daha ciddi hale geldiğine dikkat çekti.

ABD'de yoksulluk kader değil, siyasi bir tercih!

ABD yönetimi sadece zengin-fakir uçurumunu ortadan kaldırmak için siyasi niyete sahip olmamakla kalmıyor, bunun yerine sorunu ağırlaştıran bir dizi politika benimsiyor. Bu, ABD siyasi sistemi ve hükümet temsilcilerinin sermaye çıkarlarıyla yakından ilgilidir.

Artan para politikası ABD yönetimini zenginlerin sözcüsü olan bir "plütokrasi" haline getirdi. Aşırı yoksulluğun sürekliliği iktidardakiler tarafından yapılan politik bir seçimdir.

ABD'de zengin-fakir kutuplaşmasının uzun vadeli bir eğilim olduğunun altı çizilen makalede kısa vadede bu durumun ciddi bir şekilde tersine dönmesinin beklenmediği ve Amerikan halkının insan haklarından yararlanması üzerindeki olumsuz etkinin derinleşeceği kaydedildi.