Olağanüstü dönemde sıra dışı İki Toplantı: Neler konuşulacak?

  2020-05-18 21:04:06  cri

COVID-19 yeni korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) yıllık toplantıları (İki Toplantı, Çince: Lianghui) 21 Mayıs'ta başlayacak.

Toplantılarda 7 önemli odak noktası olacak:

1- Yılın ikinci yarısında salgını önleme çalışmaları nasıl yürütülecek?

Çin'de salgınla mücadelede zengin deneyimler elde edildi. Salgını önlemede ikinci aşamaya geçildi.

Yurtiçinde ve yurtdışında salgın durumu hala iyimser bir noktaya ulaşmadı. Yurtdışında salgın durumu halen ciddi. Tespit edilen vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan, Çin'de salgın durumu genel olarak kontrol altına alınırken bazı bölgelerinde enfeksiyon kümesi çıktı.

İkincisi, bilim insanlarına göre, COVID-19 salgını uzun vadeli olarak sürecek. Normalizasyon altında salgını önleme ve kontrol çalışmaları ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın koordine edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle bir sonraki aşamada salgını önlemenin normal hale getirilmesi ve halk sağlığı sisteminin geliştirilmesi, İki Toplantı'nın önemli konularından biri olacak.

Buna ek olarak, Çin'in salgınla mücadelede uluslararası işbirliğini nasıl yürüteceği de dünyanın yakından izlediği bir konu olacak.

Örneğin, COVID-19 salgını Çin'de büyük salgını önleme mekanizması ve halk sağlığı sisteminde eksiklikler bulunduğunu gösteriyor. İki toplantıya katılan üyeler ve delegeler, salgın izleme ve erken uyarı kapasitesinin artırılması ve halk sağlığı acil durum yönetim ve tedavi sisteminin geliştirilmesi gibi konuları ele alacak.

2- Bu yılın ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri neler olacak?

Salgın uluslararası ekonomiye darbe vuruyor. Çin ekonomisi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Ekonomik temelin istikrara kavuşturulması ve halk yaşamının garanti altına alınması, çekirdek hedefler durumunda.

Bu yıl sunulacak hükümet çalışma raporunda, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) büyüme oranının nasıl belirleneceği ve istihdam, gelir ve çevre koruma gibi görevlerin nasıl düzenleneceği dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle ilgili içerikler ilgi çekiliyor.

Mevcut durumda, Çin ekonomisi üzerinde aşağı yönlü baskı halen nispeten büyüktür. İlk çeyrekte Çin'in GSYİH'sı yıllık yüzde 6,8 düşüş göstermişti. Ancak Çin ekonomisinin uzun vadeli olarak büyüme temeli değişmedi. Bu yılın ikinci yarısında, istihdam, finans, dış ticaret, dış sermaye, yatırım ve beklentilerin nasıl korunacağı da gündemler arasında bulunuyor.

3- Yoksullukla mücadelede ortaya çıkan zorluklar nasıl aşılacak?

2020 yılı Çin'in yoksullukla mücadele savaşının zafer yılı olarak görülüyor. Ancak mevcut durumda Çin genelinde halen 52 yoksul ilçe, 2 bin 707 yoksul köy ve 5,51 milyon yoksul nüfus yoksulluk listesinde bulunuyor.

Öte yandan, salgın nedeniyle yoksulluğu azaltma çalışmalarında, göçmen işçilerin iş bulmalarında ve endüstri yoluyla yoksulluğun kurtarılması gibi alanlarda zorluklar bulunuyor.

Salgının getirdiği artı sınamayla birlikte, yoksulluğun ortadan kaldırılması görevinin nasıl zamanında tamamlanacağı konusunda delegelerin önerilerde bulunması bekleniyor.

4- Orta halli refah toplumu hedefi nasıl sağlanacak?

2020 yılı Çin'in orta halli refah toplumu inşası ve 13. Beş Yıllık Planın son yılı olarak kabul ediliyor. Ülkenin çifte yüzyıl hedeflerinin tarihi buluşma noktasında ve karmaşık iç ve dış durumlarla karşı karşıya bulunduğu bu dönemde, yeni dönem öncesi nasıl bir temel hazırlanacağı, delegelerin ele alacağı önemli konulardan biri olacak.

Büyük risklerle başa çıkılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve kirliliğin önlenmesi, orta halli refah toplumunun kaçınılmaz gerekleridir.

Öte yandan, kapsamlı orta halli refah toplumu hedefi, sadece ekonomik kalkınma, teknolojik ilerleme ve halkın yaşam seviyesinin artırılması gibi maddi seviyede değil, aynı zamanda insanların adalet arayışı, bireysel hakların korunması ve zengin kültürel hayata duyduğu ihtiyaç gibi manevi seviyede de karşılık buluyor.

Uzmanlar 14. Beş Yıllık Planda orta halli refah toplumu standartlarına göre, devletin yönetim kapasitesinin artırılması, reformların derinleştirilmesi ve ekonominin kaliteli büyümesi gibi kalkınma hedeflerinin daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gerektiğini savunuyor.

5- Halkın yaşamındaki zorluklar nasıl giderilecek?

Öncelikle istihdam baskısı kaçınılmaz bir konu. Çin İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Şubat ayında Çin'in kentsel ve kırsal bölgelerinde işsizlik oranı yüzde 6,2'yi buldu.

İstihdam grupları arasında üniversite öğrencileri ve göçmen işçiler özellikle öne çıkıyor. 2020'de üniversite mezunları sayısı rekor kırarak 8,74 milyona ulaşacak. Ancak salgın nedeniyle üniversite mezunlarının imzalanan iş oranı önceki yıllara göre belli ölçüde düştü. Bunun yanı sıra, orta ve küçük ölçekli işletmeler personel sayısını düşürüyor. Bazı göçmen işçiler memleketlerine dönmek zorunda.

Çin Devlet Konseyi, küçük ve mikro ölçekli işletmelere yardım, vergi ve ücretleri azaltma gibi bir dizi istihdam politikaları açıkladı. İki Toplantı sırasında, delegeler ve üyeler işsiz kalanlara garanti sağlanması, orta ve küçük ölçekli işletmelerin yüklerinin azaltılması, piyasanın yeniden canlandırılması ve hizmet endüstrisinin yükseltilmesi gibi alanlara odaklanacak.

Öte yandan, tedavi, atıkların sınıflandırılması, zorunlu eğitim ve huzurevlerinin inşası da halkı ilgilendiren önemli konular.

6- Medeni Kanun'da neler değişecek?

13. ÇUHM 3. Toplantısı'nda Medeni Kanun tasarısı incelenecek.

Medeni Kanun Genel Kuralları ve Medeni Kanun alt taslaklarından oluşan Medeni Kanun taslağı, toplam 84 bölüm ve bin 200'den fazla madde içermektedir. Medeni Kanun, vatandaşların haklarını ve çıkarlarını çok yönlü bir şekilde korur ve Sosyal Yaşam Ansiklopedisi olarak bilinir.

Çağın özelliklerini yansıtan Medeni Kanun taslağı, birçok toplum ve halk yaşamını ilgilendiren sıcak konulara doğrudan yanıt veriyor. Örneğin, büyük veri bağlamında bireysel bilgilerin korunması, internet ortamında elektronik sözleşmelerin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi ve insan genleri ve insan embriyoları ile ilgili tıbbi ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde izlenecek davranış kuralları. Bu konular, İki Toplantı'da ele alınacak sıcak noktalar.

7- Çin gittikçe karmaşık hale gelen dış ortamı nasıl karşılayacak?

Dünya ekonomisi gerilerken, bazı batılı siyasetçiler kendi ülkelerinde salgınla mücadeledeki başarısızlığının sorumluluğunu Çin'e atmaya ve Çin imajını karalamaya çalışıyor. Popülizm, hamasi milliyetçilik ve ticarette korumacılık eğilimi artıyor.

Çin hükümeti, dış ortamdaki değişikliklere uzun vadeli olarak yanıt vermek için ideoloji ve eylem hazırlıklarının yapılması gerektiğine işaret etti. Söz konusu karara dayanarak, Çin'in gelecekte ne tür bir dış politikayı benimseyeceği ve uluslararası ilişkileri nasıl kuracağı gibi konular da dünyayı ilgilendiriyor.

İki Toplantı sırasında delegeler ve üyeler Çin'in dünyayla nasıl ilişkiler kuracağı ve kendini dünyaya nasıl anlatacağı konusunda da yoğun mesai yapacak.