Yorum: Xi'den ekolojik koruma ve yoksullukla mücadelede eşgüdüm vurgusu

  2020-04-24 19:59:12  cri

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde yaptığı incelemeler esnasında, çevre koruma ve yoksullukla mücadele arasındaki eşgüdümün önemine vurgu yaptı.

Xi Jinping'in Shaanxi gezisinin ilk durağı, Qingling dağlarında yer alan Niubeiliang Ulusal Doğa Koruma Alanı'ydı.

ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesinden bu yana geçen süre içinde, merkezinde Xi Jinping'in yer aldığı ÇKP Merkez Komitesi, ekolojik medeniyet inşasını öncelikli çalışmalar arasında gördü.

Çin'in modernizasyon inşasının genel çizgisi doğrultusunda, ekonomi, siyaset, kültür, toplum ve ekoloji olmak üzere beş alan birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı. Özellikle de Çin'in kaliteli kalkınma aşamasına geçtiği yeni dönemde, ekolojik ortamın bozulması pahasına kalkınma değil, ekolojik koruma ve yoksullukla mücadele arasında eşgüdümlü şekilde kalkınma gerçekleştirilmeli. Bu eşgüdüm, Çin halkının da uzlaştığı bir husus.

Çin'de yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılarak görece refah toplumunun kapsamlı şekilde oluşturulması hedefleniyor. Aniden patlak veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, Çin'de ekonomik ve toplumsal gelişmeye ciddi bir meydan okuma oluşturdu. Diğer yandan, Shaanxi gibi Çin'in orta ve kuzeybatısında yer alan eyaletlerin gelişmişlik düzeyi, doğa şartlarının çetin olması nedeniyle nispeten düşük. Yoksullukla mücadele hedeflerine öngörülen tarihte kavuşulup kavuşulamayacağı konusu, ÇKP ve Çin'in farklı düzeylerdeki idari birimleri için bir sınav niteliğinde.

Ancak bu sınavlarda başarının kazanılması için Xi Jinping net bir yanıt ortaya koydu: Ekolojik korumayı hiç şaşmadan ilerletmek. Xi, daha önce de "Akarsular ve yemyeşil dağlar altın gibidir." ifadesini kullanmıştı. BM Çin Mukim Koordinatörü Nicholas Rosellini, Çin'deki yeşil kalkınmanın diğer ülkeler için örnek teşkil edebileceğini dile getirdi.

"İnsanlar dağlara iyilik ederse, dağlar da onlara iyilik getirir." Xi Jinping, son Shaanxi gezisinde ekolojik korumayla ilgili bu ifadeleri kullanarak, yeşil kalkınmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı. Bu sözler, Çin'in yeşil kalkınma konusundaki kararlılığını da bir kez daha yansıttı.