Yorum: Çin, "küresel açığın azaltılması" için çaba gösteriyor

  2019-12-31 19:32:49  cri

Küreselleşme karşıtı zihniyetin yaygınlaştığı 2019'da dünyamız, yönetişim, güven, barış ve kalkınma olmak üzere dört konuda "açık" sınamasıyla karşı karşıya. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ekonomik küreselleşmeyi koruma ve "küresel dört açığı" azaltma yönünde harcadığı çabalar ise, uluslararası arenada derin etki bıraktı.

2019 yılında Çin hükümetinin öne sürdüğü ve istişare, ortak inşa ile paylaşım ilkelerine dayalı küresel yönetişim kavramı, küresel açığın azaltılması bakımından etkili bir "reçete". 2019'da Çin'in ev sahipliği yaptığı Asya Medeniyetler Arası Diyalog Konferansı, dünya medeniyetlerinin zıtlaşma ve anlaşmazlıkları aşarak ortak paydada buluşmasına faydalı bir platform sağladı. Çin, hemen hemen tüm uluslararası ve bölgesel kritik meselelerin çözüm sürecine katıldı. Özellikle Kore Yarımadası'nın nükleer silahlarından arındırılmasında, Afganistan ve Suriye gibi sorunlar üzerinde yapıcı rol oynadı. Çin'in teşvik ettiği adalet, kapsayıcılık ve dengeli kalkınma modeli, daha fazla yabancı ülkenin küresel ekonomik kalkınmanın neticelerini paylaşmasını mümkün kıldı.

Dünya genelinde ikili ve çok taraflı ilişkiler ile bölgesel konularda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına rağmen, Çin halkı tüm zorlukların üstesinden gelerek yeni ilerleme kaydedecek. Çin, değişim dolu bu dünyaya daha çok kesinlik enjekte edecek.