Yorum: İstikrarlı ilerleyen Çin ekonomisi beklenen hedeflere ulaşacak

  2019-12-16 19:45:50  cri

CRI: Liu Dong

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, Kasım ayında ekonominin işleyişinde olumlu değişiklikler yaşandığını, başlıca ekonomik göstergelerin beklenenden daha iyi olduğunu gösterdi.

"İstikrar" öncelikle istihdamda kendini gösteriyor. Yılın ilk 11 ayında, kent ve kasabalarda yeni istihdam edilen kişilerin sayısının 12 milyon 790 bini bulmasıyla yıllık hedefin yüzde 116,3'ü tamamlandı. Bütün yıla bakıldığında, artan istihdam seviyesinin arka arkaya yedi yıldır 13 milyondan fazla kişiye ulaşması bekleniyor.

"İstikrar" ayrıca dış ticaret ve yabancı sermayede görülmektedir. Yılın ilk 11 ayında, Çin'de ithalat ve ihracat hacmi yüzde 2,4 oranında arttı. Bunlardan ASEAN ülkeleriyle ithalat ve ihracat hacminde büyüme oranı yüzde 12,7'yi, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle ithalat ve ihracat hacmindeki büyüme oranıysa yüzde 9,9'u buldu. Bunun dışında, dünyada yatırım durgunluğu yaşandığı bir dönemde, yılın ilk 11 ayında Çin'de reel kullanılan yabancı sermeye önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 arttı. Küresel piyasanın Çin ekonomisiyle entegrasyon derecesi devamlı bir şekilde derinleşiyor.

Buradaki "ilerleme" ise ekonomi yapısının sürekli iyileştirilmesi, iç talebin Çin ekonomisini motive etme rolünün sürekli artmasına yansıyor. Yılın ilk 11 ayında, ülke genelinde sabit sermaye yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarken, perakende satışlar 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Halkın tüketim kalitesinin sürekli artırılmasına paralel olarak, Çinlilerin turizm, sağlık, eğitim ve yaşlılık sigortası gibi hizmetlerle ilgili tüketimlere talepleri adım adım büyümektedir. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan ilk aşamadaki verilere göre, şu an hizmet tüketimi, halkın tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Çin ekonomisinde sektörel yapılar sürekli iyileştirilmekte, yeni motivasyonlar ortaya çıkmaktadır. Geçen ay sanayide yüksek teknolojik imalat üretimi yüzde 8,9'luk artış gösterirken teçhizat üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. İkisi de büyük ölçekli sektörlerin büyümesinden çok daha hızlıdır.

Dikkat çekici bir diğer husus da Kasım ayında Çin'in imalat sektörü için satın alma yöneticileri endeksi (PMI) yüzde 50 oranla geçen aya göre 0,9 puan daha yükseldi. Böylece imalattaki PMI 6 ay aradan sonra yeniden güven eşiğine döndü. Kasım ayında imalat dış sektörler için PMI yüzde 54,4'ü, hizmet sektörü için PMI yüzde 53,5'i buldu. İkisi de geçen aya oranla gözle görülür bir şekilde yükseldi. Tüm bunlar, inovasyona dayalı kalkınma düşüncesinin Çin ekonomisine devamlı yeni motivasyon katmakta olduğunu ve piyasadan beklentilerin de bu doğrultuda sürekli iyileştirildiğini gösteriyor.

Dünyadaki ekonomik büyümedeki mevcut yavaşlama, iç ekonominin dönüşümü ve iyileştirilmesi arka planında, Çin ekonomisinde bu kadar elverişli sonuçlar edinilebilmesi, Çin'in büyük çaplı pazar avantajına ve iç talep potansiyeline, aynı zamanda dev insan kaynaklarına sahip olması, aynı zamanda Çin hükümetinin sağlam makro politikaları ve esnek mikro politikaları koordinasyon içinde uygulamasından faydalanmaktadır.

Çin, bu yıl içerisinde büyük ölçekli vergi ve harç azaltma önlemleri aldı ve yıl boyunca toplam 2 trilyon yuanlık (28 milyon 569 bin ABD doları) vergi ve harç indirimi yaptı. Aynı zamanda Çin sürekli ticareti kolaylaştırma önlemleri getirdi. Yılın ilk 10 ayında, yeni kayıtlı işletmelerin sayısı günde ortalama 20 bine yaklaştı. Bu sayı geçen yılla karşılaştırıldığında, günde yeni kayıt olan işletmelerin artış oranı yüzde 7,1'i buldu.

Ekonomik verilerdeki en son olumlu değişiklikler, Çin'in beklenen büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi için temel ve koşullara sahip olduğunu yansıttı.

Gelecekte Çin'de istikrara öncelik verilerek istikrar içinde ilerleme esas alınacak. Çin, reform ve dışa açılma motivasyonuna dayanarak kendi yüksek kaliteli gelişmesini hızlandırırken dünya ekonomisine katkı yapmayı sürdürecek.