Yorum: Çin ekonomisinin riskleri aşma kapasitesi tamdır

  2019-12-13 15:42:04  cri

3 gün süren Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı dün sona erdi. 2019 yılındaki ekonomik çalışmalar özetlenirken, mevcut ekonomik durumlar analiz edildi. 2020 yılındaki çalışmalar için de düzenlemeler yapıldı. Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, dış dünyanın Çin ekonomisinin geleceğine dair izlenimler edinebileceği önemli bir pencere olma özelliği de taşıyor. Toplantıda Çin ekonomisinin uzun vade içinde istikrarlı şekilde gelişme trendini koruduğunun altı çizildi.

Toplantıda Çin Komünist Partisi'nin kararlı liderliği, Çin'e özgü sosyalizm sistemin avantajları, reform ve dışa açılmanın uygulanmasından bu yana geçen süre içinde oluşturulan güçlü maddi ve teknik birikim, dev piyasa ve büyük iç talep ile dev insan kaynakları sayesinde, Çin halkının mutlaka çeşitli risklerle meydan okumaların üstesinden gelebileceğine vurgu yapıldı. Söz konusu bu olumlu şartlar, Çin'in gelecek gelişmesinin en büyük dayanağı olacaktır.

Konferansta gelecek yılki ekonomik hedefler de belirlendi. Buna göre, istikrarlı gelişme ön plana alınacak, makro politika istikrarlı şekilde yürütülecek, mikro politika esnek şekilde uygulanacak, sosyal politikalar ise güçlü şekilde yürütülecek.

Makro ayarlamanın öngörülebilirliği, isabetliliği ve verimliliği artırılacak. Gelecek yıl, önemli risklere önleyici tedbirler alınacak, yoksullukla mücadele isabetli şekilde yürütülmeye devam edilecek, hava kirliliğiyle mücadele kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek, aktif maliye politikası ve istikrarlı para politikası uygulanmaya devam edilecek, böylece yüksek kaliteli gelişme hızlandırılarak, ekonomik sistemde reform derinleştirilecek.

Geçen 70 yıl içinde Çin ekonomisi, çeşitli risk ve meydan okumaların üstesinden gelerek sürekli büyüdü.

Çin, sistem, piyasa ve nitelikli kadro bakımından dev avantajlarından faydalanmak ve stratejik istikrarı korumanın yanı sıra istikrarlı ilerlemeye dayalı genel çizgiden hareket etmek suretiyle kaliteli gelişmeye kavuşacak. Bu sayede Çin'in küresel refah ve gelişmeye katkısı çok daha büyük olacaktır.