Yangtze Nehri Deltası entegrasyon planı kalkınmaya güç katacak

  2019-12-03 11:00:24  cri

Yangtze Nehri Deltası bölgesinin entegre kalkınmasına dair kısa süre önce yayımlanan plana göre bölge ülkenin ekonomik gelişmesinin dinamosu olarak inşa edilecek.

Çinli uzmanlar, bölgenin entegre kalkınmasının inovasyona dayalı bölgesel rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, Çin'in nitelikli kalkınması için büyük önem taşıdığı kanısında.

Shanghai kenti ile Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletlerini kapsayan Yangtze Nehri Deltası, Çin'de ekonominin en canlı, dışa açılma boyutunun en geniş ve inovasyon gücünün en yüksek olduğu bölge olarak biliniyor. Bölgenin ekonomisi, ayrıca ülke ekonomisinin dörtte birini oluşturuyor. Yangtze Nehri Deltası bölgesi, Çin'de modernleşme ve dışa açılma sürecinde de stratejik bir konuma sahip.

Çin Makroekonomi Araştırmaları Akademisi Başkan Yardımcısı Wu Xiaohua, yeni yayımlanan planda, bölgesel kalkınma, sektörel gelişme, çevre koruma, yönetişim, altyapı inşası ve kamu hizmetleri gibi alanlarda entegre gelişmenin öneminin vurgulandığını belirtti. Wu Xiaohua, sözlerine şöyle devam etti:

"Planda, dışa açılma ve piyasa sistemiyle ilgili mekanizmaların entegrasyonuna dair içerikler de var. Entegrasyon derken hepsinin homojen olması değil; birleşik ve düzenli bir şekilde olması kastediliyor. Plan, tüm Yangtze Nehri Deltası bölgesinin rekabet gücünü artıracak."

Planda yer alan kalkınma hedeflerinde, 2025 yılına kadar Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki entegre kalkınmada somut ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Buna göre, sınır aşırı bölgeler arası ve köyler ile kentler arası entegre kalkınma seviyesi yükseltilecek.

Entegre kalkınmanın, bilhassa teknolojiye dayalı sektörler, altyapı, ekolojik çevre ve kamu hizmetleri gibi alanlarda gerçekleşmesine ise öncelik tanınacak.

Plana göre, 2025 yılı itibarıyla bölgedeki kentleşmede ve Ar-Ge yatırımlarında büyük ilerlemeler sağlanırken, 5G ağı bölgenin yüzde 80'ini kapsayacak.

Yangtze Nehri Deltası ile Kuşak ve Yol arası entegrasyon

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı Arazi Geliştirme ve Bölgesel Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Gao Guoli, bölgesel entegre kalkınma stratejisinin Kuşak ve Yol inisiyatifi ile bütünleşmesinin, ülkenin reform ve dışa açılma sürecini de hızlandıracağını belirtti. Gao Guoli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'de uygulanan reform ve dışa açılma sürecine bakıldığında, ülkenin güneyinden kuzeyine ve doğusundan batısına doğru bir gelişme süreci gördük. Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya koyulması ise yurt içinde uygulanan reform ve dışa açılma politikalarını daha yüksek düzeyde uygulanan politikalarla birleştirdi. Kısaca, Yangtze Nehri Deltası bölgesi ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi gibi tüm bölgesel kalkınma planları, Kuşak ve Yol inisiyatifi ile sıkı şekilde kenetlenecek ve aktif bir etkileşim gerçekleştirecek. Bu adımlar, Çin'in reform ve dışa açılma sürecinin geleceğini de aydınlatacak."