Çin'de yabancı sermayenin istikrarı için önlemler

  2019-11-08 18:36:54  cri

Çin Devlet Konseyi tarafından dün "Yabancı Sermayenin Kullanımı Çalışmalarının Daha Güzel Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Düşüncesi" başlıklı belge yayımlandı.

Söz konusu belgede dışa açılmanın derinleştirilmesi, yatırımın daha da geliştirilmesi ve kolaylaştırılması yönündeki reformun derinleştirilmesi, yabancı girişimcilerin meşru hak ve çıkarlarının korunması olmak üzere dört alanı kapsayan 20 maddelik somut tedbirler yer alıyor. Belge, dışa açılma seviyesinin daha yükseltilmesi ve Çin'de bulunan yabancı sermayeli işletmelere daha elverişli bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunacak.

Belgeye göre, ülke genelindeki serbest ticaret pilot bölgelerinde yabancı sermayenin girişine ilişkin negatif liste daha da kısaltılacak, negatif liste dışındaki sınırlama politikaları tamamen kaldırılacak.

Bu belge ile birlikte şu noktalar açıklığa kavuştu:

Çin'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalar, menkul kıymetler şirketleri ve fon yönetim şirketleri gibi finans kuruluşlarının işleyişine koyulan kısıtlamalar tamamen kaldırılacak. Piyasaya sunulan arz zenginleştirilerek piyasanın canlılığı artırılacak. 2020 yılına kadar menkul kıymetler şirketleri, menkul kıymetler yatırım fonu yönetim şirketleri, vadeli işlem şirketleri ve hayat sigortası şirketlerinde yabancı sermayenin hisse oranlarının yüzde 51'i aşmamasıyla ilgili sınırlama kaldırılacak.

Bu, son üç yılda Çin Devlet Konseyi'nin ortaya koyduğu yabancı sermayenin kullanımıyla ilgili dördüncü belge olarak önümüzdeki yıl ve uzun dönemde yabancı sermayenin kullanımında yönlendirici rol oynayacak.

Belge uyarınca, "Yabancı Yatırım Yasası"nın 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesinden sonra, ilgili birimlerin somut uygulamaların oluşturulup mükemmelleştirilmesi için çaba göstererek yasada belirlenen düzenlemelerin etkin şekilde uygulamasını güvence altına alması gerekiyor.