Çin dünyada iş ortamı en iyi 31. ülke oldu

  2019-10-25 16:35:20  cri


Dünya Bankası"2020 İş Ortamı Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, 190 ülkenin yer aldığı sıralamada Çin, 15 basamak yükselerek 31. sıraya çıktı. Böylece Çin, ikinci kez iş ortamında en büyük iyileşmenin gerçekleştiği ilk 10 ekonomi arasına girdi.

Dünya Bankası tarafından geçen yıl yayımlanan 2019 İş Ortamı Raporu'nda, Çin'de ilgili alanlarda yapılan reformların "şaşırtıcı derece hızlı ve verimli" olduğu görüşüne yer verildi. Son raporda ise, ülkede iş ortamının sürekli iyileştiği vurgulanarak, Çin'de iş kuranların ve yatırım yapanların büyük avantaj sahibi olduğu ifade edildi.

İş ortamı açısından hukukun üstünlüğü çok önemli. Çin'de Mart ayında onaylanan Yabancı Yatırım Yasası, iş ortamının iyileştirilmesi konusunda yasal bir güvence sağladı. Çin Devlet Konseyi tarafından kısa süre önce ortaya koyulan "İş Ortamını İyileştirme Yönetmeliği" ise, bu yasal güvenceyi daha da sağlamlaştırdı. Söz konusu yönetmelik, adil rekabetin hızlandırılmasına ve piyasa canlılığı ile ekonomik içsel dinamiğin arttırılmasına yardımcı oldu.

Çin aynı zamanda uluslararası iş kurallarına saygı göstererek, ülkede kayıtlı bütün işletmelere eşit muamele uyguluyor. Çin, uluslararası arenada geniş şekilde kabul edilen ekonomik ve ticari kurallarla entegrasyonunu hızlandırarak, politikalarının şeffaflığını arttırıyor.