Yorum: Dünya barışına "Çin reçetesi"

  2019-10-23 20:39:39  cri

Liang Xinwen-CRI haber Merkezi

9. Beijing Xiangshan Forumu dün sona erdi. Birçok ülkeden siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarından uzmanlar, iki gün süren forum kapsamında büyük ülkeler arasındaki ilişkiler, uluslararası düzen ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik risklerinin kontrolü gibi konuları ele aldı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in foruma gönderdiği tebrik mesajında, karmaşık güvenlik tehditlerine karşı politik öneriler ileri sürülerek, güvenlik sınamalarının göğüslenmesi için "Çin reçetesi" sunuldu.

İlk kez 2006 yılında yapılan Beijing Xiangshan Forumu, "eşitlik, açıklık, kapsayıcılık ve tecrübelerden yararlanma" ruhuyla düzenleniyor. Forum, bu sayede Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve savunma alanlarında önemli ve üst düzey bir diyalog platformu haline geldi.

Günümüz dünyasında eşi görülmemiş büyüklükte değişiklikler yaşanıyor. Tek taraflılık ve korumacılık açık bir şekilde yükseliyor ve uluslararası kurallar da ciddi şekilde darbe görüyor. Yönetişim, güven, barış ve kalkınma eksiklikleri yaşanıyor. Xi Jinping tebrik mesajında, Çin'in, işbirliğini diyalogla ilerletme, barışı işbirliğiyle hızlandırma ve kalkınmayı barışla koruma ilkeleriyle karmaşık güvenlik tehditlerine karşı politik önerilerde bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası kurallar, uluslararası toplumun istikrarlı bir şekilde kalkınması açısından oldukça güçlü bir güvence sağlıyor. Ancak bazı ülkeler, uluslararası kurallara "bana uyarsa kullanırım, uymazsa uygulamam" şeklinde bir tutumla yaklaşarak, hem BM'nin otoritesine meydan okuyor, hem de dünya barışı ve istikrarına zarar veriyor. Bu durum karşında, Xi'nin tebrik mesajında, çekirdeğinde BM'nin bulunduğu uluslararası sisteminin kararlılıkla korunmasına vurgu yapması son derece gerçekçi bir anlam taşıyor. Öteden beri çok taraflılığın savunucusu olan Çin'in, insanlığın kader ortaklığının oluşturulması ve Kuşak ve Yol inisiyatifi gibi önemli düşünceler ortaya koyması, dünyanın kalkınma fırsatlarından yararlanmasını amaçlıyor.

Foruma katılan BM Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, Çin'in BM'nin uluslararası barışı ve güvenliği korumak ve iyileştirmek için yürüttüğü projelere daima aktif bir şekilde katılarak, uluslararası toplumdaki istikrarı hızlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Diyalog ve işbirliği, günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerdeki en temel akım haline geldi. Soğuk Savaş düşüncesi ve sıfır toplamlı oyun gibi çerçeveler oluşturulması yerine, eşitlik ve karşılıklı güven ile işbirliğine dayalı ortak kazanç ilkesinde ısrar edilmeli. Zıtlaşma yerine diyalog kurmak; bloklar oluşturmak yerine de ortaklıklar yaratmak şeklinde yeni bir yol izlenmeli.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping foruma gönderdiği tebrik mesajında, yeni tip güvenlik ortaklığının sürekli iyileştirileceğine vurgu yaptı. Bu yaklaşım, çağın gelişim akımına uyduğu gibi, ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları ile çelişkilerin diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olacak ve dünya barışına pozitif enerji sağlayacak.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, foruma katılan bazı ABD'li yetkililerin, ABD'nin Çin'den kopmak istemediğine ve tam tersi Çin'le ilişkileri derinleştireceğine işaret etmesi. Bu ifadeler olumlu karşılanmalı. Büyük ülkeler arasındaki işbirliği dünya barışı açısından faydalıdır. Çin ve ABD orduları arasında savunma alanında istikrarlı bir işbirliği sürdürülmesi, eşitlik ve karşılıklı güven ile işbirliğine dayalı ortak kazanç temelindeki yeni tip güvenlik ortaklığının en önemli yansımasıdır.

Xi'nin tebrik mesajında ortaya koyduğu "bölgenin somut koşullarına uygun güvenlik çerçevesi oluşturulması" önerisi, uluslararası güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir bakış açısı oluşturdu.

Asya-Pasifik bölgesinde çeşitli, çok yönlü, girift ve karmaşık güvenlik tehditleri mevcut. Dolayısıyla, risk ve krizlerin çok taraflılık sistemi aracılığıyla önlenmesi büyük önem taşıyor.

Bu konuda Çin, bölgenin bütünleşme süreciyle uyumlu, bütün ülkeler tarafından kabul edilebilen ve birçok tarafın talebini karşılayabilen bir güvenlik çerçevesi oluşturmak için çabalıyor. Xiangshan Forumu, bölgenin koşullarına uygun güvenlik çerçevesi oluşturulması açısından açık, eşit ve yapıcı bir diyalog platformu sağladı. Bu adımı, Çin'in bölgedeki barışı korumak için attığı somut adımlardan biri olarak görmeliyiz.

Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasında büyük ilerlemeler kaydedilmesinin önkoşullarından biri, güvenilir ve istikrarlı bir ortam yaratılması. Çin, müşterek, kapsamlı ve sürdürülebilir bir güvenlik konsepti doğrultusunda tedafüi savunma politikası uygulamayı gelecekte de sürdürecek. Ayrıca, dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkı sağlayan, uluslararası düzeni koruyan bir güç olmaya ve insanlık için kader ortaklığı kurulmasına katkı yapmaya devam edecek.