Yorum: Baskıya rağmen istikrarlı büyüme nasıl sürüyor?

  2019-10-18 19:42:55  cri

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de gayrisafi yurt içi hasıla yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık 69,8 trilyon yuan olarak ölçüldü ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış kaydedildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Mao Shengyong, Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlamaya rağmen, diğer büyük ekonomilerle karşılaştırıldığında Çin ekonomisinin hızlı büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.

Mao Shengyong bugün yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin 3. çeyrekte istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve ekonomide yapısal ayarlamaların devam ettiğini söyledi.

Mao Shengyong, "Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdü. Birincil sanayide gerçekleştirilen katma değer 4 trilyon 300 milyar yuana çıkarak yüzde 2,9 oranında arttı. İkincil ve üçüncül sanayide bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla sırayla yüzde 5,6 ve yüzde 7,0 artarak katma değer bakımından 27 trilyon 786 milyar yuana ve 37 trilyon 692 milyar yuana ulaştı" diye konuştu.

İlk üç çeyreğin toplamına bakıldığında Çin yüzde 6,2 büyüme kaydetti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 0,1 puan düşüş söz konusu. Ancak dünyada ekonomik hacmi 1 trilyon doları aşan ekonomiler arasında, bu oran halen ilk sırada yer alıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Mao, makroekonomik göstergelerin tümünün makul bir seviyede seyrettiğini söyledi, istihdamın istikrarlı olduğu ve gelir-büyüme dengesinin tutarlı bir noktada bulunduğu bilgisini verdi.

Dördüncü çeyrekte hizmet sektörünün payının artması ve tüketim potansiyelinin genişlemesi bekleniyor.

İlk üç çeyreğe dair veriler Çin ekonomisinin istikrarlı ve kaliteli büyümeyle riskleri önleme yeteneğini yansıtıyor.

Yılın ilk üç çeyreğinde ekonomik yapının ayarlanması, üçüncül sanayinin ekonomik büyümeye yaptığı katkının artması, yeni endüstriler ve yeni işletme modellerinin ortaya çıkması ve tüketim harcamalarının büyümeye katkı oranının yüzde 60,5'i bulması gibi unsurlar, ekonomide itici güç haline geldi.

Çin ekonomisinin aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya kalmasına rağmen istikrarlı büyümeyi sürmesinin üç nedeni var: Birincisi, aktif mali politikası ve ihtiyatlı para politikasının uygulanmaya devam etmesi. Daha büyük ölçekli vergi ve ücret indirimlerine gidilmesi ve finansman maliyetinin azalması. İkincisi, ekonominin dönüşümü ve iyileştirilmesi için dışa açılmanın derinleştirilmesi. Üçüncüsü, Çin şirketlerinin inovsyonu hızlandırmasının ekonomik gelişmenin itici gücü haline gelmesi.