Yorum: Bilimsel ve teknolojik inovasyon, Çin'in kalkınmasına sürekli dinamizm katıyor

  2019-10-06 16:04:44  cri

Bilimsel ve teknolojik inovasyon, Çin milletinin belirgin bir vasfı olarak Çin'in kalkınmasına devamlı dinamizm katıyor.

Çin hükümeti, halkın daha güzel bir yaşama kavuşma arzusundan hareket ederek bilimsel ve teknolojik inovasyonu gerçekleştirmekte. Ayrıca piyasadan gelen talep doğrultusunda işletmelerin bilimsel ve teknolojik inovasyonu ilerleten ana unsurlar haline gelmesini sağladı. Böylelikle Çin, "güçlü endüstri, ekonomi ve güçlü devlet için inovasyon odaklı kalkınma modelini" uygulamaya başladı.

Çin, kendi gücüne dayanarak yenilikler üretirken, karşılıklı yarar ve ortak kazanç temelindeki uluslararası teknoloji işbirliği yoluyla insanlığın ortak sorunlarının çözümüne de büyük katkıda bulunmakta.

Çin, inovasyon alanında dev potansiyele sahip olmakla beraber gelecekte bilim odaklı küresel kalkınma trendine uyum sağlayıp dünyanın tamamını kapsayan bilimsel ve teknolojik inovasyon şebekesine aktif bir şekilde entegre olacak.

Çin, küresel bilim ve teknoloji yönetişimine de katılıp dünyanın başlıca bilim ve inovasyon merkezi haline gelmek için çabalarını artıracak. Bilim ve teknoloji alanında ilerleme kaydedilirken, elde edilen başarıların daha fazla ülke ve halka kazanç getirmesine önem verilecek.