İnovasyon, Çin ekonomisinde yeni motivasyon

  2019-09-17 20:11:31  cri

Dünya Bankası, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kalkınma Araştırma Merkezi ve Çin Maliye Bakanlığı ortak çalışmasıyla "İnovasyon: Çin Ekonomisinde Yeni Motivasyon" başlıklı rapor bugün yayımlandı.

Rapora göre, Çin ekonomisi yeni bir norma kavuşurken, inovasyon kabiliyeti hızla güçleniyor. Yeni motivasyon, ekonomiye canlılık getiriyor. Çin ekonomisi artık hızlı büyümeden kaliteli gelişme dönemine girmiş bulunuyor.

Çin ekonomisinin yeni motivasyonu gittikçe kendini gösteriyor. Ulusal İstatistik İdaresi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 2018 yılında Çin'in ekonomik gelişmesine dair yeni motivasyon endeksi 270,3'e ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 28,7 arrtı. Siber ekonominin endekse katkı oranı yüzde 80'i aştı. Siber ekonominin başını çektiği dijital ekonominin sürekli gelişmesi, ekonomide yeni motivasyonun artırılmasına önemli katkılarda bulundu.

Somut olarak Çin ekonomisinde motivasyonun sürekli biriktirilmesinin göstergelerinden biri de son yıllarda Çin'de geliştirilen yüksek teknolojilerin gittikçe dünyada öncü hale gelmesi ve ekonomide derin canlılığın ortaya çıkması. Raporda değinildiği gibi, Çin "Ulusal İnovasyon Endeksi" gibi sıralamalarda istikrarlı sıçrama yapmaktadır; ülke 2011 yılında 29. sıradan 2018 yılında 17. sıraya yükseldi. Çin, e-ticaret, yapay zekâ, finansal bilim ve teknoloji, hızlı tren ve dönüştürülebilir enerji gibi alanlarda dünyanın öncüsü haline geldi.

Çin ekonomisinde yeni motivasyonun bir diğer göstergesi de yetişmiş insan gücünün artılması. Rapora göre bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanlar, ülke genelinde tüm lisans mezunlarının yüzde 40'ını oluşturdu. Çin'deki üniversitelerin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasındaki yeri de gittikçe yükselmektedir, kaliteli bilimsel araştırma sonuçları artmaktadır. Çin, Microsoft ve IMB gibi küresel bilim ve teknoloji şirketlerinin araştırma merkezi haline gelmektedir.

Yeni motivasyonun artırılması, Çin hükümetinin invasyona dayalı gelişme ilkesini izleyerek işletmelerin ve kalifiye elemanların inovasyon yapmalarını destekleyen bir dizi politikayı ortaya koyması, işletmelerin Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmelerini teşvik etmesi sayesinde gerçekleşti.

Çin işletmelerinin Ar-Ge'ye yatırım oranı yüzde 70'i aştı. Alibaba, Huawei ve Tencent gibi şirketler, dünyada teknolojik inovasyonun doruğu haline geldi. Raporda bahsedildiği gibi, inovasyon ve piyasada rekabetin artırılması Çin ekonomisinin gelecekteki büyümesinin kritik bir unsurudur. Çin'deki Toplam Faktör Verimliliği (TFP) sadece Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye ülkelerin yarısı civarındadır. Bu, Çin'in gelecekteki büyüme potansiyeline işaret ediyor. Raporda rekabetin güçlendirilmesi, ulusal inovasyon sistemin mükemmelleştirilmesi, yetişmiş insan gücünün artırılması, finansal kaynaklar ve insan kaynaklarının daha verimli bir şekilde dağıtılması ve bölgeler arası eşgüdümlü gelişmenin ilerletilmesi gibi 7 açıdan Çin'de gelecek aşamada yeni motivasyonların yaratılması için öneriler ortaya konuldu.

İnsanlığın yeni bir teknik ve endüstriyel devrimin eşiğinde bulunduğu bir dönemde Çin küresel ekonomiye daha kararlı şekilde entegre olmaya devam edecek. İnovasyon, ekonominin kaliteli gelişmesinin en temel itici gücü olmaya devam edecek.