Çin, dış ticareti korumayı sürdürecek

  2019-07-11 09:33:26  cri

Çin Devlet Konseyi dün Başbakan Li Keqiang başkanlığında toplandı.

Toplantıda, dış ticareti istikrarlı şekilde sürdürme, dışa açılma boyutunu genişleterek ekonomik büyümeye ve istihdama destek sağlama kararı alındı.

Sosyal sigorta masraflarını azaltma çalışması yürütülerek, kamu varlıklarından bir kısmının sosyal sigorta fonuna aktarılması da toplantının gündemindeydi.

Toplantı tutanaklarına göre, dış ticareti istikrarlı şekilde sürdürmek amacıyla, mali vergi politikası daha iyi hale getirilerek ithalat vergi seviyesi aşağıya çekilecek, ihracata yönelik vergi iade politikası iyileştirilecek.

Bunun yanı sıra finansal destek artırılacak, kapsamlı ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan özel sigorta çeşitleri ortaya konulacak.

KOBİ'lerin dış ticarette yer almasına destek verilecek. Sınır ötesi e-ticaret dahil yeni sektörlerin geliştirilmesine hız verilecek. Özellikle dış ticareti kolaylaştırma seviyesi yükseltilecek.