Dışa açılmanın parlak noktaları: Ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgeleri

  2019-05-30 11:25:32  cri

Çin Devlet Konseyi'nin kısa süre önce düzenlenen daimi toplantısında devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinde inovasyonun ilerletilmesiyle ilgili bir belge yayınlandı.

Belgede, devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinde dışa açılma, bilim ve teknoloji gibi alanlarda inovasyon hızlandırılarak, buraların Çin'in reform ve dışa açılmasında yeni parlak noktalar haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

31 idari bölgede 219 kalkınma bölgesi

Çin'de ilk olarak 1984 yılında 14 ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi kuruldu. Bugün gelinen noktada Çin'de dışa açılmanın derinleşmesiyle birlikte ülke genelindeki 31 idari bölgede toplam 219 ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi inşa edildi.

Çin'in reform ve dışa açılmasının lokomotifi ve bölgesel ekonomik büyümenin direği haline gelen bu bölgeler, ulusal ekonomi ve toplumsal gelişmeye büyük katkılarda bulundu.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen Çin Devlet Konseyi basın ofisinde dün düzenlenen medya bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

"Ekonomik kalkınma bölgeleri, Çin'in değerlendirdiği yabancı sermaye, ithalat ve ihracat hacmi ve sanayi katma değerinin beşte birine katkıda bulunuyor. Bu bölgelerde inovasyon sistem inşası geliştirilerek Ar-Ge kabiliyeti yükseltildi. Sektör yapısı iyileştirildi. Örneğin otomobil, telekomünikasyon, akıllı üretim ve yeni malzemeler, ekonomik ve teknolojik kalkınma bölglerinin başlıca sektörleri haline geldi." diye konuştu.

Bu yıl ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin kuruluşunun 35. yıldönümü. Bu vesileyle Devlet Konseyi'nin toplantısında, bu bölgelerde inovasyonun artırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi amaçlandı.

Wang Shouwen şunları ekledi:

"Dışa açılma ve inovasyon bakımından, ekonomik kalkınma bölgelerinin dışa açık platformlar olma rolü öne çıkarılarak, ekonominin canlılığı teşvik edilecek. Bilimsel ve teknolojik inovasyon bakımından, kalkınma bölgelerinin bilgi, teknoloji, bilişim ve veri gibi üretim faktörleri birleştirilerek sektörlerin yenilenmesi ve kalkınmanın yeni alanları yaratılacak. Sistem inovasyonu bakımından, idari prosedürlerin basitleştirilmesi ve hizmetin iyileştirilmesine öncelik verilerek sektörel gelişmelere elverişli bir sistematik ortam yaratılacak."

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bölgesel inovasyon dairesinden Yang Xianwu, ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerine ve buradaki işletmelere teknolojik inovasyon desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yang şunları söyledi:

"Kalkınma bölgelerinde kamusal bilimsel araştırmayla ilgili altyapı tesisleri ve kamusal teknolojik inovasyon platformu inşasına destek verilecek. Belli işletmelerde ulusal başlıca laboratuvar veya ulusal teknolojik inovasyon merkezi inşasına destek sağlanacak. Ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinde iş ortamının optimize edilecek, bilim ve teknolojiye dayalı ortak ve küçük ölçekli işletmelerin yetiştirilmesine hız verilecek."

2018 yılında, ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin reel olarak değerlendirdiği yabancı sermaye ve yabancı sermayeli işletmelerin yatırım hacmi, ülke toplamında yüzde 20,4 oranında pay aldı. Bu bölgelerdeki ihracat ve ithalat hacmi 6 trilyon 200 milyar yuanı bularak önceki yıla oranla yüzde 10,8 arttı.

Bu bölgeler, Çin'in ekonomi büyümesinin önemli motivasyonu haline geldi. Çin'de ihracat odaklı ekonominin gelişmesi de yeni bir aşamaya girdi.

Ticaret Bakanlığı Dış Yatırım Dairesi Başkanı Tang Wenhong, dış yatırım çekme konusunda, ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin büyük potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Tang şu bilgileri verdi:

"İmalat ve modern hizmet alanlarındaki yabancı girişimcileri çekerek dışa açık, elverişli bir sektörel yapıya sahip uluslararası işbirliği merkezleri yaratacağız. Çinli ve yabancı işletmeler arasında eşgüdümü güçlendirerek küresel değer zincirine daha iyi şekilde entegre edeceğiz. Piyasaya dayanarak Çinli ve yabancı işletmelere eşit şekilde davranacağız. Orta ve batı kesimlerdeki ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin 'uluslararası kara ve deniz ticaretinin yeni geçitleri' inşasına katılması, bu kalkınma bölgelerinin Kuşak ve Yol inisiyatifiyle entegrasyonunda daha aktif rol oynayacak."