Çin, sağlık alanında dev başarılar kaydetti

  2019-05-20 10:58:15  cri

72. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak üzere Cenevre'de bulunan Çin heyeti, düzenlediği basın toplantısında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yılda, sağlık alanında kaydedilen başarılar ve Çin'in küresel sağlık yönetişimine katkıları hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre, temel sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşları kapsamasını genel hedef olarak gören Çin, sağlık alanındaki çalışmalarını ulusal şartlarına uygun şekilde geliştirme yolunda dev başarılara imza attı.

Çin'de halk sağlığı, 70 yıllık süreçte büyük ölçüde iyileşti. Çin nüfusu, 540 milyondan 1,4 milyara ulaşırken, ortalama yaşam süresi 35'ten 77'ye çıktı. Anne ölüm oranı, binde 15 seviyesinden 100 binde 18,3 seviyesine düştü. Bu dönemde, bebek ölüm oranı da binde 200'den binde 6,1'e indi. Çin vatandaşları, başlıca sağlık endeksleri açılarından orta ve yüksek gelirli ülkelerin ortalamasının da üzerine çıktı.

"Sağlıklı Çin 2030" ulusal planını hazırlayan Çin, 2030 yılı itibarıyla halkın sağlık seviyesini daha da yükseltmeyi hedefliyor. Ülkede, temel sağlık hizmetlerinde adaletin sağlanması, başlıca sağlık endeksleri açılarından yüksek gelirli ülkelerle aynı seviyeye erişilmesi amaçlanıyor.

Erişilebilirlik ve verimlilik yükseldi

Çin heyetinin aktardığı bilgilere göre, Çin'e özgü sağlık sisteminin avantajları her geçen gün daha belirginleşiyor. Geride kalan 70 yılda Çin, kendine özgü temel sağlık sisteminin genel çerçevesini oluşturdu. Sağlık sektöründe görece düşük yatırımlarla güzel neticeler elde edilirken, sağlık hizmetlerinin erişilebilirlik ve verimliliği ile halkın memnuniyeti arttı.

Çin'deki temel sağlık sistemi tüm vatandaşlara ulaştırılırken, kişi başına düşen yıllık maddi destek ise 520 yuana ulaştı.

Bunlara ilave olarak, 1952 yılından itibaren Çin'de tüm vatandaşların katılmıyla halk sağlık hareketi başlatıldı. Küresel bulaşıcı hastalıklar ve acil sağlık olaylarıyla mücadele için de ihbar sistemi oluşturdu. Ayrıca, Çin'e özgü acil kamu sağlığı müdahale sistemi de kuruldu.

Çin heyeti, düzenlenen basın toplantısında, sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Buna göre, ülkede sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik çalışmalarda dünya halklarına yarar getirmesine yoğunlaşıldı.

Örneğin, 1971 yılında Çinli bilim insanı Tu Youyou, artemisinin adlı sıtma ilacını buldu ve dünya genelinde sıtmaya bağlı ölüm oranlarının düşmesine ciddi bir katı sağladı. Tu Youyou, bu başarısı nedeniyle 2015 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Bunun yanı sıra, Çinli bilim insanı Wang Zhenyi, 1986 yılında, akut promiyelositik lösemi (APL) tedavisinde geliştirdiği yöntem, birçok ülkede uygulanmaya başlandı.

Ayrıca, Çinli bilim insanları, H1N1 virüsüne karşı geliştirdikleri aşıyla da bulaşıcı hastalıklarla küresel mücadeleye yeni katkılar sağladı.

Diğer yandan, Çin küresel sağlık yönetişimine aktif şekilde katılıyor. 1963'tan bu yana Çin 71 ülkeye 26 binden fazla sağlık personeli gönderdi ve 280 milyon hastaya yardım sağladı.

Çin, son yıllarda da ebola gibi ciddi bulaşıcı hastalıklarla mücadele için de ilgili ülkelere sağlık uzmanları gönderdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezini ziyaret etti. Xi ve DSÖ Genel Sekreteri Margaret Chan'in huzurunda, Çin ile DSÖ arasında Kuşak ve Yol konulu anlayış muhtırası imzalandı.

Çin, günümüzde "Sağlıklı İpek Yolu"nun inşasını hızla geliştirerek, sağlık alanında karşılaşılan zorluklarla birçok ülkeyle birlikte mücadele ediyor.

Cenevre'de bulunan Çin heyeti, Çin hükümetinin önümüzdeki günlerde ulusal sağlık sisteminin standardizasyonunu artıracağı, bu alanda sağlanan neticelerin toplumun her kesimine ulaştırılacağı bilgisini de aktardı. Çin'in BM ve DSÖ çatıları altında küresel işbirliğini güçlendireceği de ifade edildi.

72. Dünya Sağlık Asamblesi, 20-28 Mayıs günleri arasında Cenevre'de düzenlenecek. Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ'nün en üst düzey karar alma organı olarak faaliyet gösteriyor.