Xi Jinping: Çin'in internet ve bilişim sektörü geliştirilmeli

  2019-04-19 11:23:25  cri

Üç yıl önce bugün, Çin'in en yüksek lideri Xi Jinping, internet güvenliği ve bilişimle ilgili bir çalışma toplantısına başkanlık ederek önemli konuşma yapmıştı.

Xi, o toplantıda yaptığı konuşmada, internet ekolojisi ve çekirdek teknolojileri gibi konulara odaklanarak Çin'de "güçlü siber ülke" inşasının hızlandırılması, internet ve bilişim sektörünün gelişmesine net bir yön verdi.

İnternet, Çin'de yeni gelişmelere önemli katkıda bulunacak

"İnternet+" eylem planının uygulanmasıyla, bilişim ekonomisinin Çin'de gayri safi yurt için hasıladaki payı yükseliyor.

Xi, Çin'in bilişimle ilgili altyapı tesisleri inşasını güçlendirerek internetin reel ekonomiyle derin bir şekilde kaynaşarak geliştirilmesini hızlandırması gerektiğine işaret etti.

Xi ayrıca bilişim akışının teknoloji akışı, sermaye akışı, kalifiye eleman akışı ve lojistik akışını canlandırarak ekonomik gelişme tarzının değiştirilmesi ve ekonomik yapıların ayarlanması gerektiğini savundu.

Çin'de halkın görüşü internette görülüyor

Çin'de internet kullanıcı sayısı 828 milyonu buldu. İnternet kullanıcılarının çoğu kendisini toplumun en düşük tabakasında bulunanlar olarak niteliyor. Ülkenin yönetim kadrosu ve düşük tabakalarda kalanlar arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği, yeni nesil Çin liderlerinin karşısına çıkan temel sorunlardan biri.

Xi, toplantıda "Sıradan vatandaşlar internete erişebilirse, Çin milletinin iradesi de internete yansıtılır" diye konuştu.

Xi, çeşitli düzeylerdeki yönetici kadrolarının sık sık interneti tarayıp internet kullanıcılarının ilgisine karşılık vermeleri gerektiğini vurguladı.

Xi, internet kullanıcılarının Çin Komünist Partisi, hükümet veya bir yöneticisiyle ilgili olarak ortaya koydukları iyi niyetli eleştrilerin olumlu karşılanması ve ciddiye alınması gerektiğini de kaydetti.

Çekirdek teknolojiler, Çin'in en büyük "yaşam kapısı"

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, dünyanın ileri seviyeleriyle arasındaki en büyük mesafe, çekirdek teknolojilerdir.

Xi Jinping, toplantıda yaptığı konuşmada, bir internet şirketinin boyutu büyük ve piyasa değeri yüksek olsa bile, çekirdek bileşenler yabancı ülkelere büyük ölçüde bağımlıysa, tedarik zincirinin en kritik halkasının diğerlerinin elinde olacağına özel olarak işaret etti.

Xi, Çin'in bir an önce çekirdek teknolojilerde atılım yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi ayrıca Çin'deki internet ve bilişim işletmelerinin yurt dışına gidip internet alanında uluslararası iletişim ve işbirliğini derinleştirmeleri önerisinde bulundu.

Xi, Çin'deki yasa ve düzenlemelere uyum sağlayan yabancı internet işletmelerinin Çin'de yatırım yapmalarını beklediklerini söyledi.

Çin, siber güvenliği korumalı

Finans, elektrik ve haberleşme gibi alanlardaki kritik bilgi altyapı tesisleri, ekonomik ve sosyal operasyonun "sinir merkezi" ve siber güvenliğin en önemli unsurudur.

Xi Jinping, Çin'in kritik bilgi altyapı tesislerinde güvenlik sistemi oluşturmayı hızlandırması ve tüm şartlarda her yönden siber güvenlik durumunu kavraması gerektiğini vurguladı.

Çin'in internet şirketleri sorumluluk duygusuna sahip olmalı

Xi Jinping, toplantıda özellikle Çin'in internet ağı piyasasında var olan olumsuz rekabetten bahsetmişti.

Piyasa düzeninin iyileştirilmesi ve internet mevzuatı sürecinin hızlandırılarak, yasaya göre denetim önlemlerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Xi Jinping, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şirket büyüdükten sonra, sosyal ve ahlaki sorumlulukları da artar. Web sitesi yapanlar sadece tıklanma oranı peşinde koşmamalı. Sosyal iletişim platformları söylentilerin yayıcısı olmamalı. Arama motorları sadece para miktarını sıralama standardı olarak kullanılmamalı. İnternet şirketleri toplumun verdiklerinden dolayı topluma borcunu ödemeli ve halka fayda getirmeli."

Konuşmanın üçüncü yıldönümü

-Ulusal Bilişim Geliştirme Strateji Taslağı, gelecek on yıl ulusal bilişim geliştirme planını çizer;

-Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, devletin siber alandaki egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korur;

-Siber Güvenlik Kanunu, Çin'in siber güvenlik alanında ilk temel yasası durumunda;

-Medeni Hukukun Genel Hükümleri, kişi bilgileri, verileri ve sanal mülkleri açıkça korur.

Xi'nin konuşmasından bu yana geçen 3 yılda, Çin'in internet güvenliği ve bilişim davasının ilerletilmesini yürüten bir dizi stratejik plan ve politika hayata geçirildi. Çin, güçlü siber devlet olma yolunda ilerlerken sistem garantisi daha sağlamlaşıyor.