Xi Jinping'den küresel meydan okumalara karşı öneriler

  2019-03-27 11:46:17  cri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte Çin-Fransa Küresel Yönetişim Semineri'nin kapanış törenine katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Juncker da seminerde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Xi, "Daha iyi bir dünya inşa etmek için akıl ve güç" başlıklı konuşmasında, ciddi küresel meydan okumalar karşısında çeşitli ülkelerin aktif bir şekilde harekete geçip insanlığın geleceği ve kaderini kendi ellerinde tutmak için ortak çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.

Xi Jinping, küresel yönetişimin önemli katılımcılarından olan Çin ve Fransa'nın dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılık ve serbest ticaretin korunması ve Birleşmiş Milletler'in aktif rol oynamasına destek verilmesi gibi önemli konularda geniş kapsamlı siyasi fikir birliği ve sağlam işbirliği temeline sahip olduklarına işaret etti:

"Çin ve Fransa, karşılıklı saygı ve güven, eşitlik, dışa açılma ve kapsayıcılık, karşılıklı yarar ve ortak kazanca bağlı kalarak uluslararası ilişkilerdeki temel ilkeleri ortaklaşa korumakta ve küresel yönetişimin mükemmelleştirilmesini ortaklaşa ilerletmektedir. İki ülke, dünya barışı ve istikrarının korunması ve uygarlığının ilerletilmesinde önemli güçler haline geldi."

Xi Jinping, iki yıl önce Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki merkezinde yaptığı konuşmada, "Dünyamızda neler oldu? Biz ne yapmalıyız?" sorusunu ortaya koymuştu.

Günümüzde dünyadaki istikrarsızlık ve belirsizlikler daha belirgin halde, dünya çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya. İnsanlığın girdiği bu yeni gelişme kavşağında ne gibi tercihler yapılması gerektiğine değinen Xi, Çin'in önerilerini ortaya koydu.

Xi, dünya ülkelerinin sorumluluk duygusuyla seyirci kalmak yerine aktif harekete geçip insanlığın geleceği ve kaderini ellerinde tutmaları gerektiğini savundu:

"İlk olarak adalet ve rasyonelliğe bağlı kalınmalı, yönetişim açığı kırılmalı. İstişare, ortak inşa ve paylaşıma dayalı küresel yönetişim düşüncesine bağlı kalınarak, insanlığın kader ortaklığı oluşturulmalı. İkinci olarak, istişare ve karşılıklı anlayışa bağlı kalınmalı ve güven açığı kırılmalı. Karşılıklı güven ve saygı ön planda tutulmalı, doğru bir dürüstlük ve çıkar kavramı benimsenmeli. Üçüncü olarak, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir yeni güvenlik kavramı geliştirilmeli. Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine bağlı kalınarak kendi çıkarları için başkalarına zarar vermeye karşı çıkılmalı. Dördüncü olarak, karşılıklı yarara ve ortak kazanca bağlı kalınmalı. Dinamik bir büyüme modeli, dışa açılma ve ortak kazanca dayalı bir işbirliği modeli yaratılarak dünya halklarının ekonomik küreselleşmenin meyvelerini paylaşmaları sağlanmalı. Çin, Fransa da dahil dünyanın çeşitli ülkelerinin Kuşak ve Yol inşasına katılmalarını olumlu karşılamaktadır. Çin-AB yatırım anlaşmasıyla ilgili müzakereyi ortaklaşa ilerletmeliyiz."

Bu sene, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıldönümü. İki ülke arasında çok sayıda stratejik işbirliği gerçekleştirildi ve dev işbirliği alanı bulunuyor. Xi, yeni durumda iki tarafın geleceğe yönelerek işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine işaret etti:

"Geleneksel alanlarda işbirliğini geliştirerek yeni atılan alanlardaki işbirliğini derinleştirmeliyiz. Ayrıca iklim değişikliğiyle ilgili işbirliğini güçlendirerek Paris Anlaşması'nı kapsamlı bir şekilde yerine getirip bu seneki BM İklim Zirvesi'nde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamalıyız. İki taraf ve ilgili diğer tarafların diyalog ve işbirliğini sürdürerek daha güzel bir dünyayı inşa etmek için akıl ve güç katmalarını arzu ediyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı konuşmada, AB ve Çin'in iletişim ve diyalogu korumasının çok taraflılığın korunmasında kaçınılamaz rol oynadığına dikkat çekti.

Çin'in hızla gelişmesi ve milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtarılmasının son derece etkileyici olduğuna işaret eden Macron, Çin'in uluslararası işlerde önemli ve aktif rol oynamakta olduğunu, AB ve Çin'in karşılıklı stratejik güveni pekiştirerek diyalog yoluyla işbirliğini geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

"Cumhurbaşkanı Xi'nin ortaya koyduğu Kuşak ve Yol inisiyatifi büyük önem taşıyarak dünyanın istikrarı, gelişmesi ve halkların barışçı bir arada yaşamasında önemli rol oynamaktadır. AB, yenilikçi bir tarzla Kuşak ve Yol inisiyatifiyle entegre olabilir."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin Çin'le iyi ilişkilerinin AB'nin Çin'le çok taraflı işbirliği gerçekleştirmesine elverişli bir temel attığı görüşünü dile getirdi. Merkel'e göre, AB, AB-Çin Yatırım Anlaşması'yla ilgili müzakereye hız vererek Kuşak ve Yol inisiyatifine aktif bir şekilde katılmalı. AB ve Çin, çok taraflılığın korunması, Dünya Ticaret Örgütü dahil çok taraflı kuruluşlarda reformu ortaklaşa ele almalı. Almanya ayrıca önümüzdeki yıl AB-Çin liderler görüşmesi yapılması önerisinde bulundu:

"Umarım o zamana kadar AB-Çin Yatırım Anlaşması dahil bir dizi görev yerine getirilebilir. Bununla birlikte, AB, karşılıklı yarar, bağımlılık ve bağlantı şebekesi öngören Kuşak ve Yol inisiyatifine daha aktif şekilde katılmalı."

AB Komisyonu Başkanı Jean Juncker, yaptığı konuşmada önemli stratejik ortaklar olan AB ve Çin'in eşitlik temelinde diyalogu korumasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Xi Jinping, forumun kapanışından önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean Junker'le dört taraflı görüşme yaptı. Taraflar, çok taraflılık ve Çin-AB stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesi gibi konularda mutabakat zeminini genişletti.