Xi Jinping, Fujian'deki özel girişimcileri dinledi

  2019-03-11 11:28:44  cri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping dün, 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) İkinci Toplantısı kapsamında düzenlenen Fujian eyaleti oturumuna katıldı ve bölgedeki özel girişim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ÇUHM delegesi ve dünyanın üçüncü büyük spor malzemeleri şirketi Anta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong dünkü oturumda, Xi Jinping'e çalışmalarını anlattı.

Fujian eyaletindeki özel şirketlerin inovasyonu ilerleterek, endüstriyi geliştirdiğini belirten Ding, Anta'nın gelirinin 2001 yılında 300 milyon yuandan az olduğunu, fakat 2018'de 24,1 milyar yuana çıktığını söyledi.

Ding Shizhong'un sunumundan sonra bazı değerlendirmelerde bulunan Xi Jinping, şirket ve endüstri geliştirmenin sadece para kazanmak anlamına gelmediğini, girişimcilerin güvenilir olması ve yaptıkları işe odaklanması gerektiğini vurguladı.

Özel ekonomide önemli bir yere sahip olan Fujian ayrıca, Çin'in dünyaya en erken açılan eyaletlerinden biri.

Xi Jinping konuşmasında, inovasyona ve iş kurulmasına elverişli bir ortam oluşturulması, bu çerçevede tüm toplumun yaratıcılık gücünün geliştirilmesi ve Çin'in dünyanın değişimindeki etkisi ile rekabet gücünün arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

KOBİ'lere ve gençlere yararlı koşullar sağlanmasını isteyen Xi, özel ekonominin gelişmesini destekleyen politikaların ve önlemlerin hayata geçirilmesini ve bütün işletmeler için adil, şeffaf, hukukun üstünlüğüne dayalı bir gelişme ortamı yaratılmasını arzuladığını söyledi.

Fujian ve Taiwan, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında bulunuyor. Fujian eyaletinde 17 yıl görevde bulunan Xi, Taiwan'ın durumunu da iyi biliyor. Xi, Taiwan Boğazı'nın iki yakasının entegre şekilde gelişmesi için yeni yollar aranması gerektiğini ifade etti. Boğazın iki yakası arasında, ekonomik ve ticari işbirliği, altyapı, enerji ve kaynak alışverişi ile ortak endüstri standartları gibi konulara odaklanılmasını istediğini kayden Xi, ana kesimdeki soydaşlar gibi Taiwanlı soydaşlara da eşit fayda sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fujian eyaleti, geçen yüzyıl yaşanan savaş döneminde Çin Komünist Partisi'nin kurduğu devrimci bölgelerden biri idi. Doğal imkanların sınırlı olması nedeniyle Çin'in eski devrimci bölgelerinin ekonomik ve sosyal gelişimi görece geride kalıyor.

Xi, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana birçok kez eski devrimci bölgeleri araştırma ve inceleme amacıyla ziyaret etti; o bölgelerdeki vatandaşların yaşamını yerinde inceledi. Xi bütün bu ziyaretlerinde, "Eski devrimci bölgelerdeki halkın daha mutlu ve daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamalıyız" ve "Eski devrimci bölgelerin gelişimini hızlandırarak, oradaki halkın da reform ve gelişme sonuçlarından yarar gördüğünden emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Oturumda, bu yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı olduğunu hatırlatan Xi, eski devrimci bölgelerin orta halli refah toplumu inşası sürecinde geride kalmaması talimatını verdi.