Yabancı sermayeye elverişli iş ortamı teminatı

  2019-03-07 11:26:02  cri

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu dün Beijing'de basın toplantısı düzenledi. 2019 yılında Çin ekonomisinin elverişli gelişme eğilimini koruyacağı belirtildi.

Bu sene, yabancı sermaye erişiminde negatif liste daha da azaltılacak. Yabancı sermeyenin yatırım boyutu genişletilerek üçüncü gruptaki büyük yabancı sermayeli projeler listesi oluşturulacak. Böylece yabancı sermaye için daha elverişli bir iş ortamı yaratılacak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan yetkililer dün 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında "ekonominin kaliteli gelişmesinin hızlandırılması" konusu çerçevesinde Çinli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2018 yılında başlıca ekonomik endekslerin rasyonel bir boyut içinde bulunduğunu, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın %6,6'lık oranda büyüyerek 90 trilyon yuanı (yaklaşık 13,6 trilyon ABD doları) bulduğunu ifade etti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla miktarı önceki yıla göre 1,4 trilyon dolar arttı. Çin, bu artış boyutuyla dünyada önden gelen beş ekonomi arasında ilk sırada yer alıyor.

Kısa süre önce 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplantısı'nın onayına sunulan hükümet çalışma raporunda, bu sene Çin'de ekonomik ve toplumsal gelişmelerde başlıca hedeflere yer verildi. 2019'da %6 ila 6,5 arasında ekonomik büyüme hedefi belirlendi.

Rapora göre, kaliteli büyümeyi amaçlayan başlıca hedefler, Çin'in gelişme gerçekleri ve orta halli refah toplumunun tamamen oluşturulması hedefine uyuyor.

Çin ekonomisinin bu yılki konumuna değinen He Lifeng şöyle konuştu:

"Çin ekonomisinin hâlâ istikrarlı ve nispeten hızlı bir büyümeyi koruyacağına, ekonomide beklenen hedeflerin gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız."

Dünyada çok uluslu yatırımlarda toparlanmanın yavaş sürmesi, uluslararası ticaret ilişkilerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, 2018 yılında Çin'in değerlendirdiği yabancı sermaye bir kez daha rekor kırdı. Yıl boyunca fiilen değerlendirilen doğrudan yabancı yatırım hacmi 135 milyar doları (banka, borsa ve sigortacılık alanları hariç) bularak3% arttı. Bununla birlikte, yeni kurulan yabancı sermayeli girişimler yaklaşık %70 artış gösterdi. Çin, çok uluslu yatırımlar için sıcak bir yer olarak görülmekte.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, 'dışa açılmaya dayalı kalkınma' kavramında ısrar edeceklerini kaydetti. Ning, yabancı sermaye erişiminde ulusal muamele ve negatif liste yönetim sisteminin kapsamlı bir şekilde yerine getirilerek yabancı sermaye için daha elverişli bir iş ortamı yaratılacağını söyledi:

"Öncelikle negatif liste azaltılacak. Tarım, madencilik, imalat ve hizmet sektörlerinde dışa daha açık önlemler alınarak daha fazla alanda tamamen yabancı sermayenin kullanımına izin verilecek. Bu sene yabancı sermeye erişiminde negatif liste daha azaltılarak Serbest Ticaret Bölgesi pilot uygulamaları temelinde dışa açılma boyutu geliştirilecek. Teşvik edilen yabancı yatırımın kapsamı genişletilecek. Teşvik edilen yabancı girişimler için ithal teçhizatların vergiden muaf tutulması, endüstriyel arazide tercih politikalarının uygulanması, ülkenin batı kesimlerinde teşvik edilen projelerin ödeyecekleri gelir vergisinin %15'e indirilmesi gibi adımlar hayata geçirilecek. Yabancı sermayenin piyasaya erişiminin öncesi ve sonrasında, yabancı girişimler, Çin işletmeleriyle eşit muameleye tabi olacak."

Ning Jizhe, gelecekte Çin'de yabancı girişimlerin yatırım yapmalarının sürekli kolaylaştırılacağını ve yabancı sermayeler için daha fazla projenin ortaya getirileceğine işaret etti:

"İlgili birimlerde kayıt prosedürlerinin basitleştirilmesine özen göstererek yabancı sermayeli projelere kaliteli hizmet sağlamaktayız ve bu projeleri ilerletmekteyiz. Şu an, iki grup halinde önemli yabancı sermayeli projeler açıklandı. Üçüncü grup da çıkarılacak. Bu kapsamda esas olarak yeni enerji, ileri imalat, petrol ve kimyasal sanayi, enformasyon gibi alanlarda arazi, deniz ve enerji kullanımına ve planlamaya destek veriliyor."

Öte yandan, halen sürmekte olan 13. ÇUHM 2. Toplantısı'nda dış yatırımlar yasa tasarısı gözden geçirilecek.

Ning Jizhe, söz konusu yasa tasarısının yabancı girişimin hak ve çıkarlarının korunmasına daha kapsamlı ve güçlü hukuki güvence sağlayacağını belirtti.