2019 hükümet çalışma raporunda öne çıkanlar

  2019-03-05 15:30:26  cri

13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 2. Toplantısı bugün başkent Beijing'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda başladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de aralarında bulunduğu ÇKP ve devlet liderleri toplantıda hazır bulundu.

Çin Başbakanı Li Keqiang açılış töreninde hükümet çalışma raporunu açıklayarak, hükümetin geçen yılki çalışmalarını özetledi, 2019 yılı çalışma programını açıkladı.

Ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine ulaşıldı

Başbakan Li Keqiang'ın sunduğu hükümet çalışma raporuna göre, Çin 2018 yılında ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine ulaştığı, orta halli refah toplumu inşasında büyük ilerleme kaydedildi.

2018 yılında Çin ekonomisi %6,6 oranında büyüyerek, 90 trilyon RMB tutarında ekonomik hacme ulaştı. 2019 için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme hedefiyse %6 ile 6,5 aralığında bekleniyor.

Kent ve kasabalarda 13 milyon 610 bin kişilik nüfus istihdama kavuştu, kırsal kesimlerde yoksul nüfus 13 milyon 860 bin azaldı, vatandaşların kullanılabilir gelirinde %6,5'lik artış görüldü.

Dışa açılma aralıksız sürüyor

Çin'in dışa açılma boyutunu ne kadar genişletileceği de merak edilen konulardan biri.

Hükümet çalışma raporunda, 2018 yılında Çin'in dışa açılmasının çok yönlü bir şekilde genişletildiği ve uluslararası ticaret ortamı sıralamasında Çin'in yerinin hızla yükseldiği kaydedildi.

Raporda, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasında büyük ilerleme kaydedildiğini dile getiren Li Keqiang, Çin'in doğrudan yabancı sermaye kullanımının 138,3 milyar ABD Doları'na ulaştığını ve gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Li Keqiang, yabancı yatırımda negatif listeyi büyük ölçüde azalttıklarını, finans ve otomobil gibi sektörlerde dışa açılma boyutunu genişlettiklerini ifade etti. 2019'da Çin birleşik, açık ve düzenli rekabete dayalı bir piyasa sistemi oluşturarak, yasalara dayalı, uluslararası standartlara uygun ve kolaylık gözeten bir iş ortamı yaratacak.

Çin, yabancı yatırım çekmeyi güçlendirip, piyasaya erişimi daha da kolaylaştıracak. Uluslararası endüstriyel üretim kapasitesi işbirliği güçlendirilecek, üçüncü piyasalarda işbirliği genişletilecek.

Çin bu yıl aktif mali politika ve istikrarlı parasal politika uygulayacak, mali açığın %2,8'lik oranda tutulması hedeflendi.

Diğer yandan hükümet çalışma raporuna göre 2019 yılında daha büyük boyutlu vergi indirimi uygulanacak, özellikle imalat ve küçük işletmelerin vergi yükü daha da hafifletilecek.

Başbakan Li Keqiang, katma değer vergisi sisteminde reformu derinleştirerek, imalat dahil bazı sektörlere yönelik vergi oranının %16'dan %13'e kadar düşürüleceğini açıkladı.

Yoksulluğun azaltılmasında 2019 hedefi

Yoksulluğun azaltılması, Çin hükümetinin her zaman öncelikli çalışma alanlarından biri. Bu yılki hükümet raporunda da bu başlık yer buldu ve kırsal kesimlerde yaşayan 10 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtulacağı bildirildi.

Li Keqiang, plana göre yoksul nüfusu kurtarma hedefinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, köylülerin yaşam koşullarının kapsamlı orta halli refah toplumu seviyesine ulaştırılacağını söyledi.

Yaşlılara bakım raporda yer buldu

Çin hükümeti 2019 yılında kentsel ve kırsal kesimlerde yaşayanların gelirini ve tüketim gücünü artırmak için çeşitli önlemler alacak. Tüketim talebindeki yeni değişikler doğrultusunda, kaliteli ürünler ve hizmet arzı artırılacak, özel sermayenin önündeki engeller kaldıracak. Başbakan Li Keqiang'ın konuyla ilgili bilgi verdiği hükümet çalışma raporunda, Çin'de 60 yaşını aşan nüfusun 250 milyona ulaştığı hatırlatılarak, Çin hükümetinin emekliliği ve özellikle yaşlılara bakım hizmetini geliştireceği ifade edildi.

Başbakan Li Keqiang'ın sunduğu hükümet çalışma raporunda özerk bölgeler ve özel idari bölgelerle ilişkiler de tarif edildi. Buna göre Çin merkezi hükümeti, "bir ülke, iki sistem", "Hong Kong'un Hong Konglular tarafından yönetilmesi" ve "Macao'nun Macaolular tarafından yönetilmesi" ve yüksek dereceli özerklik ilkesini kapsamlı şekilde izlemeyi sürdürerek anayasa ve temel yasaya uygun hareket edecek. Raporda aynı zamanda ana kesimin Taiwan bölgesiyle ilgili tutumu da yinelendi. Buna göre Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında entegrasyona dayalı gelişme derinleştirilerek iki yaka arasında ekonomik ve kültürel iletişim ve temas genişletilecek.

Serbest ticarete ve DTÖ reformuna destek

Hükümet raporunda Çin'in ekonomik küreselleşmeyi ve serbest ticareti koruyacağını ve DTÖ reformlarına katılacağını vurgulayan Li Keqiang, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) , Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret bölgesi, Çin-Avrupa Yatırım Anlaşması ve Çin-ABD ekonomik ve ticari müzakerelerini ilerleteceklerini belirtti.

Rapora göre Çin, çok taraflılığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nün çekirdeğinde yer aldığı uluslararası sistemi müdafaa etmeyi sürdürecek.

Çin'in büyük ülkelerle diyalogu ve işbirliğini artırdığı, komşu ülkelerle ilişkilerini derinleştirdiği belirtilirken, küresel tehditler ve bölgesel meselelerin çözümü için daha fazla "Çin çözümü" ortaya konulduğuna dikkat çekildi.