Çin, ekonominin kaliteli büyümesi için önlemler alacak

  2019-01-16 11:19:25  cri

Çin, bu yıl kaliteli büyümeyi korumak için bir dizi önlem alacak ve ekonomide yapısal iyileştirmeleri sürdürecek.

Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Halk Bankası'nın yetkilileri, dün Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Yetkililer, Merkezi Ekonomik Çalışmalar Toplantısı'nda alınan kararlar gereğince bu sene yeni tip altyapı tesisleri inşası dâhil beş alana yatırımların güçlendirileceğini, vergilerin daha da indirileceğini, idari harçların iptal edileceğini ya da askıya alınacağını kaydettiler.

Yetkililer, ayrıca 2019 yılında ihtiyatlı para politikasının sürdürüleceğini, ekonomik büyüklüğün makul seviyede korunacağını ve ekonomide yapısal iyileştirmelere önem verileceğini de ifade ettiler.

Geçen yılın sonunda düzenlenen merkezi ekonomik çalışmalar toplantısında, yatırımın kritik rolüne önem verilerek iç piyasayı güçlendirme çalışmalarının ilerletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, verdiği bilgilerde, yatırımın kritik rolünün harekete geçirilmesi için öncelikle kaynak dağılımında piyasanın belirleyici rol oynamasının sağlanması gerektiğine işaret etti. Lian, yatırımların "inşa ve yeniden yapılandırma" olmak üzere iki anahtar sözcük çerçevesinde artırılması gerektiğini de söyledi. "Yeniden yapılandırma" konusunda imalat teknolojilerinin dönüşümü ve ekipmanlarının yenilenmesi çalışmalarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Lian, "inşa" hususunda ise aşağıdaki beş görevi sıraladı:

"Birincisi, yeni tip altyapı tesisleri, yapay zekâ ve nesnelerin interneti inşaları güçlendirilecek, 5G ağının ticari amaçlı kullanımına hız kazandırılacak. İkincisi, kentsel ve kırsal kesimlerde altyapı tesisleri inşası kuvvetlendirilecek, yoksulluğun azaltılması çalışmalarına hız verilecek. Üçüncüsü, enerji, ulaşım ve su işleri gibi başlıca altyapı inşaları güçlendirilecek. Dördüncüsü, halkın yaşamı ve kamu hizmetleri ile ilgili projelerin yürütülmesine, özellikle eğitim, tıp, sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerindeki eksiklerin giderilmesine dair çabalar artırılacak. Beşincisi, çevre koruma ve doğal afetleri önleme kapasitesi sağlamlaştırılacak."

Söz konusu önlemlerin esas olarak yatırım ortamına, projelerin yürütülmesine ve sermaye güvencesine odaklandığını ifade eden Lian Weiliang, doğru ve etkili yatırıma önem verileceğini dile getirdi.

Aktif mali politika uygulanacak

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Xu Hongcai, basın toplantısında mali politika hususuna değindi. Xu, 2019 yılında Çin'de aktif mali politikanın sürdürüleceğini, toplam talep dengelenirken, para ve vergi politikalarının yapısal düzenleme konusundaki üstünlüklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte mikro ölçekli şirketlerin canlılığının artırılması ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmanın hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Xu, şöyle konuştu:

"Öncelikle vergi indirimi sürdürülerek idari harçlar ya iptal edilecek ya da askıya alınacak. Daha büyük oranda vergi indirimi uygulanacak. Bu kapsamda imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelerin vergi yükü hafifletilerek reel ekonomiye destek verilecek. Diğer taraftan mali giderler artırılacak. Yani ekonomik durum ve çeşitli konularla alakalı ihtiyaçlara göre, mali giderlerin ölçeği belli ölçüde büyüyecek. Aynı zamanda, yerel yönetimlere özel tahviller çoğaltılarak inşa edilmekte olan büyük projeler desteklenecek." diye konuştu.

Çin Halk Bankası Başkan Yardımcısı Zhu Hexin ise yaptığı açıklamada, merkezi ekonomi çalışmaları toplantısında belirlenen ihtiyatlı para politikasının sürdürülmesi kararına göre para politikasının ne çok sıkı, ne de çok esnek seviyede tutulacağını anlattı. Zhu, sözlerine şöyle devam etti:

"Reel ekonomiye yetince finansal destek verilecek. M2 para arzı ve sosyal finansman ölçeğinde büyüme hızının gayri safi yurt içi hasılanın artış hızı ile uyumu sağlanacak. Diğer yandan dolaşım halindeki sermayenin yönü iyi kavranacak, yapısal para politikasının işlevini yerine getirmesi sağlanacak. Bilhassa özel ve mikro ölçekli işletmelere verilen teşvikler artırılacak; yoksullara yardım, kırsal kesimlerin kalkındırılması, ekonomi yapısının iyileştirilmesi ve yüksek kaliteli kalkınma çalışmalarına destek güçlendirilecek."