"Çin insan hakları alanında büyük başarılar elde etti"

  2018-12-11 11:36:47  cri

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin yayınlanmasının 70. yıldönümü dolayısıyla dün Beijing'de bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, geçen 70 yılda Çin'in insan haklarını koruma çalışmalarında kazanılan başarılar hakkında bilgi verildi.

10 Aralık 1948 tarihinde BM'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insanlık uygarlığının gelişme sürecinde son derece büyük önem taşıyan bir döküman olarak, dünyada insan haklarının gelişiminde derin etkiler yarattı.

ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkanı Huang Kunming toplantıda yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 70 yılının, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 70 yıllık gelişim sürecine hemen hemen denk geldiğini kaydetti.

Huang, geride bırakılan 70 yıl boyunca, insan haklarına saygı duyma ve insan haklarını koruma konusunda tüm dünyanın dikkatini çeken başarılar elde edildiğini ifade etti.

Çinli vatandaşların yaşama ve kendini geliştirme haklarının koruma altına alındığına ve bu alanda gözle görülür bir iyileşme yaşandığına işaret eden Huang sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nüfusun ortalama ömür beklentisi, ÇHC kurulmadan önce 35 yaş iken, 2017'de 76,7'ye yükseldi. Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı ise, ÇHC'nin kurulduğu ilk dönemde yüzde 80 iken, bugünlerde ise yüzde 5'e düştü.

Ülkede reform ve dışa açılma politikasının uygulandığı 40 yılda, kişi başına düşen kullanılabilir gelir 22,8 kat arttırılırken, yoksul nüfusun sayısı 740 milyon azaltıldı ve istihdam yaklaşık iki katına çıkartıldı.

Kent ve kasabalarda ücretsiz zorunlu eğitim sistemi kapsamlı bir şekilde hayata geçirildi. Dünyanın en büyük ve en çok nüfusu kapsayan sosyal güvenlik sistemi kuruldu. Böylece dünyada sosyal güvenliğin kapsam oranı 11 puan yükseldi." diye konuştu.

Bununla birlikte, toplumsal eşitliği gerçekleştirildi ve ülkenin koşullarına uygun insan haklarına hukuki bir dayanak oluşturdu.

Nankai Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanı Chang Jian, Çin'in, insan haklarının evrenselliğini mevcut durumlarla birleştirerek, ülkenin koşullarına uygun bir insan hakları gelişimi yolu belirlediğini aktardı.

Halkın ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel haklarının koordineli bir şekilde ilerletildiğine dikkat çeken Chang, Çin'in belirli grupların, özellikle yaşlıların, etnik azınlıkların, kadın ile çocukların ve engellilerin haklarının korunmasına özel bir önem verdiğini dile getirdi.

Chang, Çin'in insan hakları konusunda diyalog yoluyla karşılıklı anlayış ve fikir birliği sağlanmasını desteklediğinin altını çizdi.

Çin'in insan hakları çalışmalarında elde ettiği en önemli sonuçları değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşler Genel Müdürü Li Junhua ise, "Ülkede 700 milyondan fazla kişi yoksulluktan kurtarıldı ve dünyada yoksulluğu giderme tarihinde bir rekor kırıldı. 770 milyon kişi istihdam edildi.

Bunun dışında dünyada en geniş kapsamlı eğitim, sosyal güvenlik ve demokratik seçim sistemi kuruldu. Bu en büyük insan hakları projesinin ve en güzel insan hakları uygulamasının bir örneğidir.

Çin, geçen ay BM'de "Evrensel Periyodik İnceleme"ye katıldığında 120'den fazla ülkeden temsilciler, Çin'in kazandığı başarıları övgüyle karşıladı." dedi.

Uluslararası toplumla el ele vererek, uluslararası insan hakları çalışmalarını ilerletme çağrısında bulunan Li, barışçıl ve istikrarlı bir uluslararası toplum yaratılması, uluslararası adaletin korunması, kalkınma sürecinde insan haklarının korunup ilerletilmesi ve merkezinde halk olan bir kalkınma konsepti izlenmesi önerilerinde bulundu.