Çin'in G20 mesaisi

  2018-12-03 11:21:44  cri

Çin Dışişleri Bakanlığı G20 işleri özel elçisi ve uluslararası ekonomi dairesi başkanı Wang Xiaolong, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in G20 temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Wang Xiaolong, uluslararası düzenin hızla değiştiği, korumacılık ve tek taraflılığın yeniden ortaya çıktığı bir arka planda düzenlenen zirvede, G20 ülkeleri, konuk ülkeler ve uluslararası örgütlerin, dünya ekonomisinin güncel sorunlarını ele aldıklarını ifade etti.

Wang, zirvede onaylanan Buenos Aires Deklarasyonu'yla uluslararası toplum ve piyasaya olumlu bir mesaj verildiğini, aynı zamanda uluslararası ekonomik işbirliğinde başlıca platform olan G20 kapsamındaki işbirliği eğiliminin korunduğunu kaydetti.

Xi Jinping 6. kez G20'de

Zirveye büyük önem veren Çin, zirveyle ilgili çalışmalara yapıcı şekilde katılarak toplantıların başarılı geçmesinde aktif rol oynadı. Bu sene G20 zirvesinin 10. yıldönümü. Arjantin'de 6. kez G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Xi Jinping, burada bir konuşma da yaptı.

Xi, konuşmasında uluslararası finans krizinden itibaren G20 işbirliğinin tarihi deneyimlerini özetleyerek bazı önerilerde bulundu. Xi önerilerini şöyle sıraladı:

-İlk olarak dışa açılma ve işbirliğinin kararlılıkla izlenmesi, çok taraflı ticaret sisteminin korunması;

-Ortaklık ruhu sürdürülerek makro politik koordinasyonunun güçlendirilmesi;

-İnovasyonun öncü rolü sayesinde ekonomik büyümede potansiyelin aranması;

-Ortak kazanç sürdürülerek küresel kapsayıcı kalkınmanın ilerletilmesi.

Cumhurbaşkanı Xi'nin bahsi geçen önerileri, küresel gelişmenin genel durumu ve Çin'in kendi pratiğini birleştirerek zirveye katılan liderlerinin dikkatini çekti.

Çin, G20 görüşmeleri kapsamında tarafların çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu üzerine fikir birliğine varmalarına güç kattı. Çin ayrıca kendi meşru hak ve çıkarlarının korunmasıyla ilgili kararlı tutumu yineledi. Zirve deklarasyonunda Çin'in temel çıkarlarını yok sayan herhangi bir içerik yer almadı.

Çin DTÖ reformunu destekliyor

DTÖ reformunu destekleyen Çin, çok taraflı ticaret siteminin korunması, DTÖ'nün çekirdek değerleri ve temel ilkelerinin yok sayılmaması ve gelişmekte olan ülkelerin gelişme alanının savunulmasını, reformun ön koşulu olarak gördüğünü açıkladı.

Çin, G20'nin DTÖ'de reform sürecine siyasi destek sağlayabileceğini düşünüyor; ancak yine de reformla ilgili somut meselelerin DTÖ üyeleri çerçevesinde kararlaştırılması gerektiğini savunuyor.

Çin zirvede ayrıca, dünya ekonomisinin gelişmesinde oynadığı öncü rolü de gösterme imkanı buldu. Zirve deklarasyonu, dünyanın başlıca ekonomilerinin fikir ayrılıklarını müzakere yoluyla çözme ve sorunlarla ortaklaşa mücadele etme niyetini gösteriyor. Deklarasyon, çok taraflı dünya düzeninin sürdürülmesinde önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Çin ayrıca mali, parasal ve yapısal araçları kullanarak, politik ayarlamaların olumsuz etkilerinin asgariye indirilebileceğini dikkati çekerek, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme çağrısında bulundu.

Çin, G20 Hangzhou ve Hamburg zirvelerinin getirdiği olumlu havanın sürdürülmesi amacıyla, inovasyon ve dijitalleşmenin rolü yeterince aktif hale getirilerek altyapı tesislerine yatırımın ilerletilmesinin önemini ortaya koydu.

Çin'in G20 zirvesi gündeminde küresel yönetişimin iyileştirilmesi konusu da vardı. Çin'in bu konudaki önerileri, zirve deklarasyonuna yansıdı. Deklarasyonda, Hangzhou Zirvesi'nde belirlenen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'yle ilgili eylem planına vurgu yapılarak, IMF reformunun ilerletilmesi açıkça ifade edildi.

İklim değişikliği konusu da G20 zirvesinin önemli başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Xi, konuşmasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Protokolü ve Paris Anlaşmasının yerine getirilmesinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca Çin'in "ortak ancak farklı sorumluluk" ilkesini desteklediğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, zirve sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'la beraber iklim değişikliği sorunuyla ilgili üç taraflı toplantı düzenleyerek gazetecileri kabul etti ve basın bildirisi açıklandı. Tüm bunlar, çok taraflılığın korunması, ikilim değişikliğiyle ilgili uluslararası işbirliğinin ilerletilmesiyle ilgili güçlü sinyaller vererek BM İklim Değişikliği çerçeve protokolü 24. toplantısına siyasi destek sundu.

Cumhurbaşkanı Xi, G20 zirvesi sırasında BRICS ülkelerinin liderleriyle gayri resmi toplantı gerçekleştirdi. Xi bu toplantıda yaptığı konuşmada, BRICS ülkelerinin iletişim ve koordinasyonu yoğunlaştırması, küresel ekonomik yönetişimi iyileştirerek dünya ekonomisinin istikrarı, kalkınması ve refahını ortaklaşa koruması gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wang Xiaolong, Cumhurbaşkanı Xi'nin konuşmasında değindiği yeni teknolojik uygulamaları G20'nin gelecekteki öncelikli işbirliği alanı olarak görme önerisini ortaya koyma nedenini de açıkladı. Arjantin'in gelecekteki çalışmaları zirvenin önemli gündemlerinden biri olarak belirlediğine dikkat çeken Wang, yeni teknolojilerin uygulanmasının getireceği etkileri iyice inceleyerek tüm ülkelerin halklarının gelecekteki gelişmelere daha iyi şekilde uyum sağlaması için eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Wang'a göre, Arjantin'in somut bir ihtiyacı yansıtan bu çağrısı, G20 Hangzhou zirvesinde gözden geçirilen inovatif büyüme gündeminin devamı niteliğinde.

Cumhurbaşkanı Xi'nin ortaya koyduğu öneriler, yeni teknolojilerin uygulanmasının beraberinde getireceği fırsatların değerlendirilmesini, aynı zamanda risklerin uygun şekilde kontrol altına alınmasını hedefliyor. Xi'nin bu çağrısı deklarasyona da dahil edildi.

Çin, tüm taraflarla birlikte iletişim ve koordinasyonu güçlendirerek inovasyona dayalı büyümeyle dünya ekonomisine güçlü dinamikler katmaya devam edecek.