Çin, Kuşak ve Yol ülkeleriyle enerji ortaklığı kuruyor

  2018-10-19 10:46:26  cri

Kuşak ve Yol Enerji Bakanları ve Uluslararası Enerji Reformu Forumu dün Çin'in Suzhou kentinde yapıldı.

Aralarında Çin, Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Malta, Laos, Birmanya ve Pakistan'ın bulunduğu 18 ülkenin katıldığı forumun sonunda, "Kuşak ve Yol Enerji İşbirliği Ortaklığına Dair Bakanlar Deklarasyonu" yayımlandı. Katılımcı ülkeler, söz konusu ortaklık ilişkisinin kurulmasını desteklediklerini ve enerji alanında ilgili tarafların çıkarlarına uygun karşılıklı yarar ve işbirliğine dayalı bir platformun oluşturulması için çaba harcayacaklarını belirttiler.

Deklarasyona göre, ilgili ülkeler 2019 yılına kadar Kuşak ve Yol enerji işbirliği ortaklığının resmen kurulması amacıyla bu ortaklığın ilkeleri ve somut girişimlerini tartışacak. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, enerji ortaklığının el birliğiyle kurulmasının, sektörün dönüşümü ve gelişmesini hızlandırmak için gerekli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kuşak ve Yol kapsamındaki enerji işbirliği, yeşil ve düşük karbonlu olarak kabul ediliyor. Bu girişim, ağırlıklı olarak temiz enerjinin geliştirilmesi ve kullanılmasını amaçlıyor. İnsan merkezli bu tür işbirliğinden doğacak neticeler hem bu projeyi yürüten ülkelere hem de bu ülkelerin halklarına fayda sağlayacak."

"Kuşak ve Yol enerji ortaklığı dünyaya da kazanç getirecek"

Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub Khan, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler arasında enerji işbirliği ortaklığının inşa edilmesinin, uluslararası enerji işbirliği için de yeni fırsatlar sağlayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi dışa açık ve kapsayıcı bir uluslararası işbirliği platformu olarak enerji işbirliği için yeni fırsatlar getirecek. Bu forum vesilesiyle ülkeler, hükümetlerarası işbirliğini geliştirmek ve yatırım engellerini azaltmak suretiyle enerji işbirliğini hızlandıracak. İlgili her ülke, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaya koyan Çin'in enerji geliştirme konusundaki deneyimleri, teknikleri ve sermaye desteğinden yararlanabilecek."

Çin, son beş yıl içinde Kuşak ve Yol güzergâhında enerji işbirliğini yoğunlaştırmak amacıyla pek çok adım attı. Örneğin, "Kuşak ve Yol Enerji İşbirliğini Hızlandırmaya Dair Vizyon ve Eylemler" belgesi yayımlandı, 70'den fazla ikili ve çok taraflı yeni işbirliği mekanizması kuruldu, güzergâh üzerindeki ülkelerle 100'ü aşkın enerji işbirliği belgesi imzalandı, 10'dan fazla ülke ve bölge ile enerji alanında işbirliği kuruldu. Çin-Arap Birliği, Çin-Afrika Birliği ve Çin-Orta ve Doğu Avrupa olmak üzere üç enerji işbirliği merkezinin kurulma çalışmaları da devam ediyor.

"Çin ile enerji işbirliğinden çifte kazanç elde ettik"

Malta Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Joe Mizzi forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin Çin ile enerji alanında yaptığı işbirliğinden çifte kazanç sağladıklarına işaret ederek şu örnekleri verdi:

"4 yıl önce Shanghai Elektrik Şirketi'nden aldığımız yüklü miktarda yatırımdan Malta'nın elektrik birimleri oldukça yararlandı. İki taraf elektrik dağıtımı, geleneksel ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda birçok işbirliği projesini başlattı, toplam yatırım miktarı 320 milyon avroya ulaştı. Bu kalem yatırım sayesinde Malta'da petrol yerine doğalgazla elektrik üretimi gerçekleştirildi ve mali durum düzeldi. Bu, Malta'da enerjinin sürdürülebilir gelişmesi bakımından son derece çok önemlidir. Üstelik ülke çapında elektrik fiyatları yüzde 25 düşerken, sera gazı emisyonu da yüzde 50 azaldı. Böylece hava kalitesi iyileşti. Shanghai Elektrik Şirketi ile yaptığımız işbirliği, firmanın Avrupa'da bir yer edinip yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını genişletmesine de yol açtı."

Uluslararası enerji işbirliğinin önemli bir platformu olarak dün Suzhou kentinde yapılan Kuşak ve Yol Enerji Bakanları Toplantısı ve Uluslararası Enerji Reformu Forumu'na 29 ülke, 7 uluslararası örgüt ile 53 yerli ve yabancı işletmenin temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, küresel enerji erişilebilirliğini artırma konusunda gayretleri sürdürerek, akıllı mikro elektrik ağı ve dağınık enerji inşasını ortaklaşa hızlandırmaları gerektiğini kaydetti.

Kuşak ve Yol ülkelerinin sıradan vatandaşlara hizmet veren "küçük ölçekli ama iyi" enerji projelerini yürütmesi gerektiğini vurgulayan temsilciler, bu ülkelerde kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının dünyanın ortalamasının üçte ikisini oluşturduğu şeklindeki durumu değiştirerek ilgili ülkelerin Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni gerçekleştirmesine destek sağlanması gerektiği hususunda mutabık kaldılar.