Çin'de kamu işletmelerinin gelirinde artış

  2018-10-16 11:26:19  cri

Çin'de merkezi hükümete doğrudan bağlı kamu işletmelerinin yılın ilk üç çeyreğinde sağladığı gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 21,1 trilyon yuana (3,05 trilyon ABD Doları) ulaştı.

Çin Devlet Konseyi Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Peng Huagang, dün düzenlenen basın toplantısında, merkezi kamu işletmelerinin yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği ciro, kâr ve vergi gelirinin sürekli arttığına işaret ederek, borç/aktif (varlık) oranının da istikrarlı şekilde azaldığını kaydetti.

"Merkeze bağlı kamu işletmelerinin yılın ilk üç çeyreğinde gerçekleştirdiği gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11'lik artışla 21,1 trilyon yuanı (3,05 trilyon ABD Doları) buldu. Bu işletmelerin gelir artışı art arda dört aydır yüzde 10'un üzerinde kaydedildi. Kamu işletmelerinin yılın ilk 9 ayında elde ettiği kâr geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 21,5 artarak 1 trilyon 349 milyar 100 milyon yuana çıktı. Kâr artış oranı, üst üste beş aydır yüzde 20'yi aştı."

Sabit sermaye yatırımları yüzde 2,7 arttı

Bunun yanı sıra, Çin'de merkeze bağlı kamu işletmelerinin yılın ilk üç çeyreğinde yaptığı sabit sermaye yatırımları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1,5 trilyon yuan oldu. Merkeze bağlı kamu işletmelerinin, halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren başlıca alanların yanı sıra, yeşil kalkınma ve bilim ile teknoloji alanlarına yaptığı yatırımlar artarken, kömür ve hidro-elektrik gibi endüstriyel kapasite fazlası bulunan alanlara dönük yatırımları ise azaldı.

Sözcü Peng, geçen yılın başından beri merkezi hükümete doğrudan bağlı 68 kamu işletmesinde uygulanan reform tamamlanırken, bu girişimde çok önemli gelişmeler kaydedildiğini aktardı. Çin'de sürdürülen "karma varlık sistemi" reformunun çift yönlü olduğunu ve kazan-kazan niteliği taşıdığını dile getiren sözcü, özel şirketler kamu şirketlerine yatırım yapmaya teşvik edilirken, kamu şirketlerinin de özel şirketlere yatırım yapmasının desteklendiğini ifade etti.

"Bu çift yönlü reform çifte kazanç getiriyor. Kamu işletmeleri ile özel işletmeler, karma varlık sistemi reformunda kendi üstün yönlerinden istifade ederek birbirlerini tamamlıyor ve ortak gelişme pastasını büyütüyor. Somut veriler, çok sayıda özel işletmenin karma varlık sistemi reformuna katıldığını, bu suretle hisse kontrol ve devir haklarının kamudan özele transfer edildiğini gösteriyor. Son yıllarda kamu işletmelerinin uyguladığı 'sağlıklı zayıflama' planı da verimli şekilde sürdürülüyor. Bu girişimle tüzel kişi sayısında 10 binden fazla azalma görüldü. Net olmayan istatistiklere göre ise 2 bin 618 işletme, hisse kontrol haklarını özel işletmelere devretti."

Sözcü Peng, "tarafsız sahiplik" ilkesini ortaya koyan Çin'in, farklı varlık sistemlerine göre farklı kurallar belirlenmesine karşı çıktığını, uluslararası kurallar koyulurken ve uygulanırken kamu işletmelerinin dışlayıcı muamele görmesine karşı çıktığının altını çizerek şunları söyledi:

"40 yıllık reform ve dışa açılma sonrasında (Çin'in) kamu işletmeleri genel olarak piyasa ekonomisi ile kaynaştı. Reformların hedefi, kamu işletmelerinin kendilerini yöneten ve finanse edebilen, riskleri göğüsleyebilen, kendisini kontrol ve disipline eden ve geliştirebilen bağımsız piyasa unsurları olmalarını sağlamaktır. Başka bir deyişle reformlarını tamamlayan kamu işletmeleri, diğer türdeki işletmeler ile üretim faktörlerinin kullanımı, piyasa rekabetine katılım ve yasalarca korunma noktalarında eşit olan piyasa unsurları hâline gelecektir."