Çinli uzman: Ticari sürtüşme krize yol açıyor

  2018-09-17 11:05:10  cri
2018 Çin Kalkınma Forumu kapsamında dün gerçekleştirilen bir seminere katılan çok sayıda Çinli uzman, ticari sürtüşmelerin küresel çok taraflı ticaret sistemini zayıflatmakta olduğunu savundu.

Uzmanlar, zayıflayan ticaret sisteminin finansal krize yol açabileceği ve canlanmaya başlayan küresel ekonomiye ağır darbe indirebileceği yönünde görüş bildirdiler.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Wang Yiming, söz konusu seminerde yaptığı konuşmada, Dünya Bankası'nın 5 Haziran'da yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu referans alarak, dünya çapında gümrük vergilerinde yüksek bir artış yaşandığına, bunun küresel ticareti olumsuz etkilediğine işaret etti. 2020 yılına kadar küresel ticaretteki düşüşün yüzde 9'a kadar inebileceğine dikkat çeken Wang Yiming, Dünya Ticaret Örgütü'nün ilgili raporuna göre ticari sürtüşmenin etkisiyle bu yıl küresel ticaretteki artışın yüzde 0,3 oranında azalabileceğini ileri sürdü. Wang, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yayımladığı bir rapora değinerek, raporda bu yılki küresel ticaretteki büyümenin yüzde 1 oranında azalabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Wang Yiming, ticari sürtüşmenin kızışmasıyla birlikte bu sürtüşmeye çeşitli küresel risklerin de eklendiğinin altını çizerek, böylece küresel ekonomik kalkınma hususundaki belirsizliğin yoğunlaştığını belirtti. Bu belirsizliğe özellikle dünyanın başlıca ekonomilerinin para politikalarındaki ayarlamaların en derin etkiyi yaratacağını ifade eden Wang, bu hususla ilgili olarak şöyle konuştu:

Bu yılın başından itibaren dünyanın başlıca ekonomileri, para politikalarındaki ayarlamaları hızlandırdı. Böylece küresel likiditeyi sıkılaştırdı. Faiz oranındaki artış seviyesinin yükselmesi, varlık balonunu sıkıştırıyor. Balon patlarsa domino etkisi yaratabilir. Küresel borç riskinin şiddetlenmesiyle birlikte, borç seviyesi nispeten yukarıda olan yeni yükselen ekonomilerin para birimlerinin değerinde büyük düşüş görüldü, bu ekonomilerde yüksek oranda sermaye kaçışı yaşandı. Mevzubahis gelişmeler, finans piyasasında büyük dalgalanmalara yol açtı, bu da yeni tur finansal krizin fitilini ateşleyebilir."

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin eski başkan yardımcısı ve makroekonomi uzmanı Li Yang, seminerde yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin borçlarının güvenli boyutlarda bulunduğunu söyledi. Buna rağmen, son aylarda çok sayıda ülke arasında geniş çaplı ticari sürtüşme yaşandığını belirten Li Yang, bunun küresel ekonominin borç yükünü artırabileceğini, dolayısıyla büyüme dinamiklerini zayıflatabileceğini ve daha ciddi bir krizle karşı karşıya kalınabileceğini dile getirdi. Li Yang, bu konuda şunları kaydetti:

"Şu anda ekonomik büyümenin sürdürülmesi için eskiye göre daha büyük finansal desteğe ihtiyaç var. Borçlar biriktikçe, balonlar ortaya çıkıyor. Yani, mevcut temel sorunlara finans kuruluşlarının yol açtığını, bunun da uzun vadede kolayca atlatılamayacak finansal krize sebep olacağını söyleyebiliriz."