Çin ile Rusya arasındaki tarımsal işbirliği gelişiyor

  2018-09-10 11:54:03  cri

Çin ile Rusya arasındaki tarım ürünleri ticareti, ikili işbirliğinde öne çıkan noktalardan biri haline geldi.

2017 yılında iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaret hacmi 4 milyar doları aştı. Rusya'dan Çin'e tahıl ve deniz ürünleri, Çin'den Rusya'ya ise meyve ve sebze ihraç ediliyor. İki ülke, karşılıklı olarak tarım sektöründe yatırımlarını arttırırken, tarım ürünleri işleme ve üretme alanındaki işbirliği seviyesini yükseltmeye çalışıyor.

Son yıllarda Rus yönetimi, tarımın geliştirilmesine büyük önem veriyor. 2017'de Rusya'daki tahıl üretimi 130 milyon tonu aştı. Yerli piyasa ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp, Rusya üst üste birkaç yıldır dünyadaki en büyük buğday ihracatçısı ülke konumunda bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de birçok defa yaptığı konuşmalarda, tarımın Rus ekonomisinin gelişiminde lokomotif rol oynadığına dikkat çekti.

Putin, "2000'de gıda ithalatı oranı çok yüksekti. Fakat bu durum tamamen değişti. Son 4 yılda, Avrupa piyasasına gıda ürünleri ihraç etmeye başladık. İhracat hacmi, ithalat hacmini geçti. Şimdi de işlenmiş ürün ihracatını arttırmaya ve katma değerini yükseltmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

2017'de Rusya'nın tarım ihracatı, 20 milyar dolara ulaştı. Tarım, ülkenin ikinci büyük endüstrisi haline geldi. Putin, 2024'te tarım ürünleri ihracatının 45 milyar dolara ulaşması hedefini de ortaya koydu.

Diğer yandan Çin, dünyadaki en büyük tarım ürünleri ithalat ülkesi konumunda. Temmuz 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında, Çin'in Rusya'dan ithal ettiği tahıl ve gıda ürünleri, 1 milyon 200 bin tonu aştı. Bunlar arasında örneğin, soya fasulyesi ithalatı 840 bin tona ulaştı.

Rusya'nın Chelyabinsk Eyaleti Başkanı Boris Dubrovsky, iki ülke arasındaki gıda ürünleri ticaretinin büyük artış potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Boris Dubrovsky, Çinli şirketlerden Chelyabinsk'deki tarım üretim ve işleme alanlarına doğrudan yatırımı arttırmalarını beklediklerini ifade etti.

Rusya'da 3 milyonu aşkın hektar ekili arazi bulunuyor. Ancak bu arazilerin yalnız üçte ikisi geliştirildi ve bu nedenle tarım üretimi büyük potansiyele sahip. Çin ise sermaye, teknoloji ve piyasa açısından gözle görülür avantajlara sahip. Dolayısıyla Çin ve Rusya, bir yandan tarım ürünlerinin ticari yapısını düzeltirken öte yandan tarımsal yatırım ve tarım ürünlerinin işlenmesi gibi alanlarda da verimli işbirliğini sürdürüyor.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaleti, son yıllarda Rusya ile tarım işbirliğinde hızla gelişme kaydediyor. Eyalet Başkanı Wang Wentao, eyaletin Rusya'da 18 ekonomik ve ticari işbirliği bölgesi inşa ettiğini ve Rusya'da tarımın gelişmesi için çalışan şirketlerin sayısının 200'ü aştığını bildirdi.

Heilongjiang eyaletinden tarımla sorumlu bir yetkilinin verdiği bilgiye göre ise; Çinli şirketler Rusya'da soya fasulyesi, mısır, pirinç, sebze yetiştiriciliği ve hayvancılık yapıyor. İki taraf, teknolojik temas ve işbirliğini genişletirken, eyalet de 30'dan fazla Rus tarım ve bilim araştırma kuruluşuyla somut işbirliği ilişkisi kurdu.

Örneğin; 1995'te kurulan Ha'erbin Dongjin Grubu, 2017 yılından itibaren Rusya'nın Khabarovsk sınırında tarım arazisi kiralamaya başladı. Böylece modern ve geniş ölçekli bir sınır ötesi tarım pilot bölgesi kuruldu. Dongjin Grubu Başkanı Zhang Dajun projeyi nitelerken, "Bu, modern tarımsal ekim, hayvancılık, tarım ürünlerini işleme, depolama, liman ve lojistiği bir araya getiren entegre ve büyük bir endüstriyel projedir" ifadelerini kullandı.

Zhang Dajun'un verdiği bilgilere göre; projenin inşası 5 yıl sürecek. 2017 yılından bu yana proje için 220 milyon yuanlık donanım ve sermaye yatırımı gerçekleşti. Çiftliğin yüzölçümü 69 bin hektara ulaştı. Bununla birlikte şirketin 170 milyon yuanlık yatırım yaparak, yıllık 100 bin ton depolama kapasitesine sahip bir serbest tarım limanı kurmasıyla, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki tarımsal ürünlerin Çin'e ve diğer bölgelere gönderilmesinde karşılaşılan ulaşım zorluklarının giderilmesi bekleniyor.