Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nı kalkındırma hedefleri

  2018-08-16 16:45:08  cri


Çin medeniyeti binlerce yıl önce Yangtze Nehri'nin etrafında kurulmaya başladı. Yangtze Nehri bölgesinde geçmişten günümüze doğal bir şekilde oluşan kuşakta yeni bir ekonomik kalkınma stratejisi başlatıldı: Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı.

Stratejinin önemli bir kısmını oluşturan Yangtze Nehri Deltası'nın yüzölçümü tüm ülkenin yüzölçümünün yüzde 21'ine tekabül ediyor ve bölge Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 40'ına sahip. Bu nedenle Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı kapsamında yürütülen çevre iyileştirme, demir yolu inşası, ağaçlandırma ve yoksullukla mücadele gibi projeler bölgenin dengeli kalkınması açısında büyük önem taşıyor.

Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı stratejisinin detayları, projelerin yürütülmesi süreçlerinde karşılaşılan problemleri ve stratejinin hedeflerini Ekodiyalog'da ele aldık.