Kadının güzeli erkeği yener

  2018-08-13 11:42:27  cri

Çok az erkek vardır ki bir kadının cazibesinden, ölümcül dahi olsa, kendini esirgeyebilsin. Kadının güzelliği defalarca edebiyata konu olurken, diğer yandan savaşlara da bahane olmuştur. Sosyologlar bu fenomeni sıklıkla insanın doğasına ve ahlakçılar erkeğin zaafına dayandırmaktadır.

Çinliler ise bu olguyu bir savaş hilesi olarak binlerce yıl önce tatbik ettiler.

Strateji uzmanları, günümüzde hala düşmanlarını alt edebilmek için bir silah olarak cinselliğe başvurmayı tercih ediyorlar. Zeki ve becerikli bir komutan dikkate alındığında, onun birlikleriyle çarpışmaktansa, generali fikren mağlup etmek daha tercih edilebilir bir stratejik hamle olacaktır.

Çin'in tarihten gelen 36 Savaş Taktiği'nden biri olan "Kadının güzelliği erkeği yener" savaş hilesi güçlü erkeklerin korumasız bir ava, kadının güzelliğinin güce dönüştüğü bir stratejidir. Bu tesirle zayıflayan ve beceriksizleşen bir komutan, askerilerini yönetemediği için birliklerin savaş gücü azalacaktır.

Çin tarihinde ve dünyanın her yerinde "Kadının güzelliği erkeği yener" savaş stratejistine sayısız örnekler mevcuttur. Bu konuyla ilgili Çin'deki en meşhur hikaye bundan 2500 yıl önce iki hükümdar ile iki mutlak güzelliğe sahip kadın arasında geçti.

Bahar ve Güz Dönemi'nin (M.Ö. 770-M.Ö. 476) sonlarına doğru Çin'de Yue devleti hükümdarı Gou Jian, uzun süren bir savaşın ardından Wu devleti birliklerine esir düştü. Hükümdar esir olduğu zor zamanlarda gururunu bastırarak, Wu devleti hükümdarı için bir atlı asker olarak en ağır şartlar altında çalıştı. Sonuç olarak, üç yıl sonra esir hükümdara evine dönmesi için izin çıktı.

Serbest kalan Gou Jian, esirlikten sonraki hayatında hükümdarlığı döneminde yaşadığı saraya dönmeyi reddetti. Bunun yerine ağaç kütüklerden istiflenen bir yer yatağı üzerinde uyumayı, keskin tadı olan safrakesesini tatmayı tercih etti. Ne bir hizmetkarı ne de bir lüksü vardı. Böylece esir kaldığı ve aşağılandığı günleri kendisine hatırlatarak, intikamını canlı tuttu.

Çünkü o vakitler Wu devleti hükümdarı hala daha çok güçlüydü. Gou Jian, tek başına ordusunu ve ülkesini yeniden kuramayacağının farkına varmıştı. Eski vezirlerinden biri bir gün Gou Jian'a şöyle demişti: "Bir kuş yükseklerde uçabilir ama ucunda ölüm olabileceğini bilse dahi lezzetli bir yemeğe karşı koyamaz. Bir balık derin sularda yüzebilir ama oltadaki lezzetli bir yeme atladığında ölümle burun buruna gelmesi kaçınılmazdır." Eski vezirinin bu sözünü hatırlayan Gou Jian, Wu devleti hükümdarını vahim bir duruma itmek için onun fani arzularını tahmin etmesi gerektiğini anladı.

Böylece Gou Jian, kendi ülkesinden güzelliği dillere destan iki kadını Wu devleti hükümdarına sundu. Ve hükümdara paha biçilemez hediyeler göndermeye devam etti.

Gou Jian'ın gönderdiği hediyeleri eski esirinin kaderini kabul ettiği ve isyana kalkışmaktan vazgeçtiğinin işareti olarak gören Wu devleti hükümdarı, teyakkuz halini gevşetti ve gece gündüz aldığı hediyelerin, galibiyetinin keyfini çıkararak vaktini çar çur etmeye başladı. Wu devleti hükümdarının vezirleri çeşitli yöntemlerle hükümdarı çürümüş hayat tarzından uzaklaşmaya ikna etmeyi denediler. Ancak hiçbir nasihat, Wu devleti hükümdarının kulaklarına iki güzel kadının söylediği şarkılardan daha hoş gelmiyordu.

7 yıl sonra fırsat geldiğinde Gou Jian, Wu devletine karşı acımasız bir saldırı başlattı ve birkaç günde ülkeyi fethetti. Wu devletinin hükümdarı ise esir düşmemek için intihar etti.

Çin'in tarihten gelen 36 Savaş Taktiği'nden biri olan "Kadının güzelliği erkeği yener" savaş hilesi daha önce bahsettiğimiz diğer stratejiler gibi okuyanlara veya dinleyenlere ders verme niteliği taşıyor. Aşırıya kaçmanın, israf etmenin hor görüldüğü Çin kültüründe herşeyin denge içinde olduğu bir hayat tercih edilir ve öğütlenir.