Bahar çicekleriyle savunma

  2018-07-16 16:30:00  cri

Bir ağaç, dallarındaki bahar çicekleriyle hiç olmadığı kadar çok çekici görünür. Yeni mevsimin gelişiyle bahar çicekleri açan ağaçların bulunduğu nehir kenarlarında bulunan her kişi şair olabilir, tüm küsler barışabilir. Ancak bu göz alıcı güzel manzara günümüzde parlak ve rengarenk yapay çiceklerle de sağlanabiliyor.

Diğer yandan bahar çicekleriyle savunma yapma fikri Çin'in 36 Savaş Hilesi'nden birine dayanıyor. Bu savaş hilesine göre, muharebe alanına eklenen bazı göz alıcı görseller veya gösteriler dezavantajda olan bir generale, düşmana karşı olduğundan daha güçlü ve sayıca üstün olduğu izlenemi verebilir. Düşmanın düşeceği bu yanılgı muharebenin hatta savaşın kaderini bile belirleyebilir.

Bu stratejiye günümüzde bazı işletmeler çok sık başvuruyor. Çoğu şirketin kendi ürünlerinin yer aldığı başarı öyküleri ve ödüllerinin sergilendiği müzeyi andıran salonlar şirkete gelen ziyaretçileri etkilemekle kalmıyor, onlara yeni vizyonlar da kazandırıyor.

Üç krallık döneminde (M.S. 220-280) zamanın gözü pek generali Zhang Fei, akıl gücünden ziyade kas gücüne güvenen ve bundan gurur duyan bir askeri liderdi. Bu özelliğine rağmen Zhang "bahar çicekleriyle savunma" stratejisini gerçek anlamda başarıyla uygulayarak Çin tarihindeki en alt edilemez güçteki orduyu yanıltarak tarihe geçmiştir.

Bundan önce General Zhang, Shu devleti hükümdarı Liu Bei'nin hizmetindeydi. Hükümdar Liu Bei, Wei devleti hükümdarı Cao Cao'nun azılı düşmanıydı.

Bir muharebede hükümdar Liu, hükümdar Cao tarafından mağlup edildi. Hatta bu yenilgi sırasında yaşanan kargaşada hükümdar Liu kendi karısı ve çocuğunu cenk meydanında kaybetti. Hükümdar Liu muharebe alanından geri çekilirken çok sayıda mülteciyi de koruması altına almıştı. Liu'nun masum insanları koruma kararı orduyu geri çekilirken yavaşlatmıştı. Bu sırada peşlerine düşen güçlü düşman ordusu hızla onlara yaklaşıyordu.

Hükümdar Liu, içinde bulundukları savunmasız vaziyette düşmana karşı koyamayacaklarını biliyordu. Böylece Liu, cesaretine hayran olduğu general Zhang'a hükümdara ve himayesindekilerin güvenli bir yere geri çekilmesine daha fazla zaman kazandırması için düşman ordusunu durdurması emrini verdi.

Emrinde sadece 2 düzine süvari kalan General Zhang, kendi birliğinden sayıca yüzlerce kat daha üstün güçle hücum eden düşmanı savuşturmak zorunda kalmıştı. Zhang o anda ne kadar cesur veya güçlü olursa olsun bunun hiçbir önem taşımadığını anladı. Askerlerinin korkusuz ve kalender olması da düşmanı bilek gücüyle yenemeyecekleri gerçeğini değiştirmezdi.

General Zhang askerlerine dönerek onlardan atlarının kuyruklarını ağaçların dallarına bağlayarak nehir yakasında hayvanlarını ileri-geri dört nala koşturmalarını istedi. Hazırlıklar yapılırken general Zhang en sevdiği siyah atına bindi ve nehrin her iki kıyısını birleştiren köprünün ortasında beklemeye başladı.

Hükümdar Cao ve ordusu nehre ulaştıklarında köprüyü tek başına General Zhang'ın koruduğunu gördüler. Ve aynı zamanda yandaki korulukta ve nehrin diğer yakasında dalgalar halinde yükselen toz bulutunu da fark ettiler.

Hükümdar Cao general Zhang'ın ne denli gözü pek ve tehlikeli bir adam olduğunu biliyordu ancak hükümdar Liu'nun neden tek başına Zhang'ı geride bıraktığını anlayamıyordu. Cao, aynı zamanda koruluktaki şüpheli toz bulutu ile dar bir geçitte bekleyen generalin kendisine tuzak kurduğundan şüpheleniyordu.

Birliklerine durmasını emreden hükümdar Cao, kısa bir tereddütten sonra askerine geri çekilme emri verdi. Ardından Cao nehrin diğer yakasının araştırılmasını istedi.

General Zhang, düşman ordusunu durdurmayı başarmıştı. Ancak hikayenin devamında Zhang geri çekilmeden nehrin üzerindeki tek köprüyü ateşe verdi. Generalin bu davranışı hükümdar Cao'ya "bahar çicekleriyle savunma" hilesine başvurulduğunu anlaması için ipucu vermiş oldu. Böylece general Zhang kahramanca davranarak birçok insanın hayatını kurtarmak adına kendisini feda etmiştir.