Çin Anayasası'nda değişiklik büyük ilgi gördü

  2018-03-12 16:32:39  cri

Çin'de yıllık meclis toplantısı esnasında dün kabul edilen anayasa değişikliği tasarısı, dünya genelinden basın organlarında geniş yer buldu.

Arap Yazar ve Gazeteciler Çin Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Marwan Sudah, Yeni Dönemde Xi Jinping'in Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin anayasaya yazılmasıyla merkezinde Xi Jinping'in bulunduğu Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi liderliğinde Çin'in istikrarlı şekilde gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Çin'in kaydettiği gelişmelerin son yıllarda dünya için örnek oluşturduğunu ifade eden Sudah, yeni dönemde Çin toplumunun refah seviyesinin artacağına ve devlet yönetiminde daha büyük başarılar sağlanacağına inandığını belirtti.

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Asya-Pasifik Bölümü Başkanı Refik Abasov, Xi Jinping düşüncesinin anayasaya eklenmesinin gerekli bir adım olduğunu dile getirdi. Bunun, ÇKP'nin liderlik konumunu da güçlendireceğini kaydeden Abasov, Çin halkının ÇKP'nin liderliğinde ülkenin somut durumuna uygun ve Çin'e özgü kalkınma yolunu bulabileceğine inandığını dile getirdi.

Siyasi sistemdeki avantajlar korundu

Yabancı uzmanlar, "ÇKP liderliğinin Çin'e özgü sosyalizmin en temel özelliği" olmasına dair maddenin anayasaya eklenmesinin, Çin'in doğru yönde kalkınmasını sağlayan ve Çin'e özgü sosyalizmin en büyük avantajı olan ÇKP'nin liderlik konumunu sağlamlaştırdığı kanısında.

Rusya'daki Higher School of Economics'in (HSE) Çin uzmanlarından Profesör Aleksey Maslov, anayasaya ÇKP'nin kapsamlı liderliğine dair içeriklerin eklenmesinin, ÇKP'nin liderliğinin her düzeyde güçlenmesine yardımcı olmanın yanı sıra, Çin Rüyası'nın gerçekleşmesi sürecinde de farklı güçleri birleştirmeye yararlı olacağını kaydetti.

Kazakistan'da yayımlanan "Business News" gazetesi başeditörü Sherek Korzybayev, Çin'e özgü sosyalizmin inşasının, ÇKP'nin uzun yıllardır süren iktidarında keşfedilen ve izlenen kalkınma yolu olduğunu söyledi.

Çin'e özgü sosyalizmin Çin'in somut durumuna uyduğunu dile getiren Korzybayev, dolayısıyla bahsi geçen konuların anayasaya eklenmesinin, zamanın gereksinimleri ve Çin'in koşullarıyla uyum göstermenin yanında, Çin halkının uzun vadeli çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.

İnsanlığın güzel geleceğini ortaklaşa inşa etme hedefi

Bunun yanında, son değişiklikle Çin Anayasası'na "barışçı kalkınma yolunda ilerlemeye devam edilmesi; karşılıklı yarar, ortak kazanç ve dışa açılma stratejilerinde ısrar edilmesi" ve "insanoğlunun ortak kader topluluğunun inşası" gibi ifadeler de eklendi.

Farklı ülkelerden uzmanlar, bu gelişmenin barış, kalkınma, işbirliği ve ortak kazanç doğrultusundaki kalkınma trendine uyduğunu, Çin'in dünya barışına ve ortak kalkınmasına daha büyük katkılar sağlama iradesini yansıttığı görüşünde.

Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong, "insanoğlunun ortak kader topluluğunun inşası" ifadesinin Çin Anayasası'na yazılmasının, insanoğlunun ortak kader topluluğu düşüncesine daha büyük yetkiler verdiğini ve bu teoriyi hayata geçirmeyi Çin'in ulusal sorumluluğu hâline getirdiğini kaydetti. Chungong, bunun Çin'in ekonomik ve toplumsal gelişmesinin yanı sıra, dış politikasına da önemli ve olumlu etkiler getireceğine inandığını dile getirdi.

Arjantin'in Latin Amerika-Çin Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları Kurumu İcra Müdürü Diego Mazokone, söz konusu ifadelerin anayasaya yazılmasının, Çin'in hegemonyacılık peşinde koşmadığını ve diğer ülkelerle birlikte işbirliği ve ortak kazanç gerçekleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkat çekti.

Diego Mazokone, Çin'in sorumlu büyük bir ülke imajı sergileyerek uluslararası toplumda önemli bir örnek oluşturduğunun da altını çizdi.

Japon Komeito Partisi Genel Sekreteri Makoto Nişida da Çin'e özgü sosyalizmin yeni döneme girmesiyle beraber Çin'in uluslararası arenada büyük etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Nişida, anayasaya yapılan yeni eklemelerin, dünyanın barışçı kalkınma talebini karşılayan önemli işaretler olduğunu ve Çin halkının insanoğlunun ortak kaderine katkı sağlama bilincini gösterdiğini ifade etti.

Çin-Avrupa Forumu'nun kurucusu David Gosset de çok taraflılığın ciddi tehditlerle karşılaştığı günümüzde, Çin'in "insanoğlunun ortak kader topluluğunun inşasının ilerletilmesi" ibaresini anayasaya eklemesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Gosset, bu adımın, ÇKP ve Çin hükümetinin küresel yönetişim için taahhüt vermesi anlamına geldiğini ifade etti.