Çin Ulusal Halk Meclisi

  2018-02-27 18:05:56  cri

Halk Meclisi sistemi, Çin'in temel siyasi sistemi ve halk demokratik diktatörlüğü rejiminin organizasyon şeklidir. Çin'in en yüksek yetki organı olarak ülkedeki bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehir ve özel idari bölgeleriyle silahlı kuvvetlerinin temsilcilerinden oluşan Çin Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, devletin en yüksek yasama organıdır ve devletin siyasi yaşamını ilgilendiren önemli konular üzerinde karar veren mercidir.

Çin Ulusal Halk Meclisi'nin görev ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:

Anayasada değişiklik yapmak, anayasanın uygulanmasını denetlemek, ceza kanunu ve medeni kanun ile devlet organlarının organizasyonu ve diğer alanları ilgilendiren temel yasaları saptamak ve değiştirmek. Ulusal ekonomik ve toplumsal gelişme planları ve planların uygulanmasıyla ilgili raporlarla, devletin bütçeleri ve bütçelerin uygulanmasıyla ilgili raporları incelemek ve onaylamak; eyaletler, özerk bölgeler ve merkeze doğrudan bağlı şehirlerin kuruluşlarını onaylamak; özel idari bölgelerin kuruluşu ve yönetim sistemini belirlemek. Savaş ve barış konularında karar vermek; ayrıca Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi üyeleri, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ve devlet konseyinin diğer üyeleri, Merkez Askeri Komisyonu Başkanı, başkan yardımcıları ve komisyon üyeleri, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı,

Yüksek Halk Savcılık Başkanı olmak üzere yüksek devlet organlarının yöneticilerini seçmek, atamak ve azletmek.

Görev süresi 5 yıl olan Çin Ulusal Halk Meclisi Genel Kurulu, yılda bir toplanır. Toplantı olmadığı sürede meclisin daimi komitesi, devletin yüksek yetkilerini yürütür. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve üyelerden oluşur.